TROLLER SRO MAP 160 | SKILL 150
Open Chính Thức: 13h 1/1/2016
Tải Game cực đơn giản với hệ thống tự động tải game chỉ 1mb:
http://upfile.vn/uQBmFrBtnwIQ/sro-troller-rar.html

Chức năng Website:
- Sercurity 100%
- Đăng nhập, đăng ký nhanh gọn
- Lấy lại mật khẩu bằng mật khẩu cấp 2 hoặc email
- Và rất nhiều tính năng hấp dẫn khác
Chức năng Ingame:
- Tên Máy Chủ: troller
- Xử lý hack đồ nhanh chóng
- Chống Disconnect 100%
- Chống out 1s
Thông tin server :
map 160 :
Troller sro | map 160 | skill 150 | open 1/1/2016
Skill 150
Rate :
- Race: Chinese & EU
- Max Lv: 160
- Item: D16 CHUẨN 100%
- Exp/Sp Rate: 300X
- Drop Item : 5x
- Gold drop : 10x
- Skill Max : 150