Tam Quốc Chí Server Quần Hùng Open 1.1.2016

Sever mới : Tam Quốc Chí Server Quần Hùng.

Chính thức: OPEN lúc 8h00 01-01-2016
Trang Chủ: http://tqcvn.net & http://forum.tqcvn.net
Fanpage: https://www.facebook.com/tqcvn.net