Thông báo server s1 Webgame Sở Hán Vương chính thức được khai mở.
********************
Server tân thủ 5000.000 KNB khi đăng ký tài khoản game
-------------
Even nhận thêm 2000.000 KNB khi các bạn tiến hành Like trang và đăng link game: http://s5.thienmenh.vn.hn/ lên một diễn đàn game bất kì.
Cuối cùng inbox tin nhắn cho trang Fanpage để nhận thưởng.
( Mỗi tk FB hợp lệ được tham gia 1 lần)
------------------------------
Server hiện tại bán vip giá như sau.
- Vip 5 = 20k tặng kèm 200 triệu KNB.
- Vip 7 = 50k tặng kèm 250 triệu KNB.
- Vip 10 = 100k tặng kèm 400 triệu KNB.
- vip 12 = 200k tặng kèm 900 triệu KNB.
--------------------------------------------------
Ngoài ra tỉ lệ nạp card là: 10k = 20 triệu KNB.
---------------------------------------------------------------
Trang chủ: http://s5.thienmenh.vn.hn/