Mình mới tìm được server chuyển sinh đang thử nghiệm này bản rất Hot 2016

Ai thix gamer tlbb cs các bạn ghé vào choi cùng minh

minh choi choi co thấy npc day du chuc nang + pet moi + thu cuoi moi + nhu bản 3.52 + có map di train vat pham ve đồi món đồ vip mạnh + server này hoàng toàn các bạn thix
add đồ + add xong pk rat thix + server có it lỗi + thấy rất ổn lém
mình moi tìm server mới ra đang lên cho các bạn chơi
đang ký rất đơn giản cac bạn ghé xem nhé
Trang Chủ : www.360gamethu.com
Đăng Ký : http://360gamethu.com/Account/SignUp/Default.aspx
Dowload : http://360gamethu.com/Download/Default.aspx

Mình mới tìm được server chuyển sinh đang thử nghiệm này bản rất Hot 2016
Mình mới tìm được server chuyển sinh đang thử nghiệm này bản rất Hot 2016