Nhằm tạo nên những bức hình ấn tượng cho mọi người, thiepmung.com đã cho ra mắt tiện ích ghép ảnh vào khung ảnh lịch để bàn online ấn tượng.
Không ngừng lại ở các tiện ích viết chữ bánh sinh nhật, các tiện ích viết thư pháp, .... giờ đây thiepmung.com liên tục cập nhập các hiệu ứng mới.

Dưới đây là một vài mẫu khung ảnh lịch để bàn ấn tượng :

- Mẫu khung ảnh lịch để bàn số 1 :
Hướng dẫn ghép ảnh vào khung ảnh bìa sách đẹp
- Mẫu khung ảnh lịch để bàn số 2 :
Hướng dẫn ghép ảnh vào khung ảnh bìa sách đẹp
ác bước thực hiện ghép ảnh vào khung ảnh lịch để bàn đơn giản :

- Truy cập vào link tiện ích online : Tại Đây
Hướng dẫn ghép ảnh vào khung ảnh bìa sách đẹp
- Chọn mẫu khung ảnh lịch
Hướng dẫn ghép ảnh vào khung ảnh bìa sách đẹp
- Tải hình ảnh và tùy chỉnh vùng hiển thị
Hướng dẫn ghép ảnh vào khung ảnh bìa sách đẹp
- Click "tạo ảnh"
Hướng dẫn ghép ảnh vào khung ảnh bìa sách đẹp