Quái vật trong game Mu Online
Level (cấp), lượng máu, sức tấn công max và min, sức chống đỡ của các quoái vật từ tất cả các map

Quái vật trong game Mu Online

Lorencia

Quái vật trong game Mu Online

Noria

Quái vật trong game Mu Online

Devias

Quái vật trong game Mu OnlineDungeon
Quái vật trong game Mu Online


Atlans

Quái vật trong game Mu Online

Lost Tower

Quái vật trong game Mu Online

Tarkan

Quái vật trong game Mu OnlineIcarus


Quái vật trong game Mu Online

Quái vật trong game Mu OnlineKanturu

Quái vật trong game Mu Online

Land of Trials

Quái vật trong game Mu Online


Crywolf

Quái vật trong game Mu OnlineElbeland

Quái vật trong game Mu Online

Raklion

Quái vật trong game Mu Online

Kalima

Quái vật trong game Mu Online

Hướng dẫn cơ bản trong MU Online: