Thời gian diễn ra sự kiện : Hàng ngày


* Chỉ xuất hiện trong 5 phút
2h15, 10h15, 14h15, 18h15, 22h15

Địa điểm bản đồ :


+ KALIMA 3 ( Tập trung)

+ Lorencia


Phần thưởng

* Ngọc hỗn nguyên ( Jewel of Chao )


* Ngọc sáng tạo ( Jewel of Creation )


* Ngọc Ước nguyện ( Jewel of Bless )


* Ngọc Tâm Linh ( Jewel of Soul )


* Ngọc Sinh Mệnh ( Jewel of Life )


* Các đồ hoàn hảo ( Excellent )Tham gia sự kiện Binh Đoàn Thỏ Ngọc ( Blue Event ) trong MUTham gia sự kiện Binh Đoàn Thỏ Ngọc ( Blue Event ) trong MUHướng dẫn tham gia các sự kiện khác trong MU Online: