Nội dung sự kiện:
- Vào những khoảng thời gian nhất định, hệ thống sẽ tự động tăng thêm điểm kinh nghiệm và tỉ lệ rớt đồ.
- Tăng Kinh nghiệm: +100%
- Tăng tỉ lệ Rớt đồ: + 10%

Thời gian diễn ra sự kiện
2h00 - 3h00
11h00 - 13h59
20h00 - 22h59
Sự kiện Happy Hour (Giờ Hạnh Phúc) trong MU
Hướng dẫn tham gia các sự kiện khác trong MU Online: