Hôm Nay Mình Xin Hướng Dẫn Các bạn Hack Dis Toàn Server của server loanchien.com.
Đầu tiên các bạn tải link path này về: http://ouo.io/5cvOP
Sao đó copy vào Path VNG.
Vào Trang chủ http://loanchien.com/
Đăng ký 1 tài khoản rồi vào game.
Và 1 server nữa là http://tuyetson.net/
Link tải path hack: http://ouo.io/l2CsQV
Xem Video bên dưới để chứng mình là thật