Giới thiệu server Sát Kiếm Dragon Oath

1. Thông tin chung
THIÊN LONG BÁT BỘ SÁT KIẾM

AlphaTest 2: 19h - 11/01/2015
OPEN CHÍNH THỨC: 10h - 14/01/2015
[wWw.SatKiem.Us - Cày cuốc]Phiên bản alphatest 2 19:00 ngày 11/01. Không DONATE NGỌC.


2. Thông tin server

Trang chủ: http://satkiem.us/
Đăng ký: http://pay.satkiem.us/register.html
Nạp thẻ: http://pay.satkiem.us/
Facebook: http://facebook.com/satkiem.us
Groups: http://facebook.com/groups/satkiem
Tải game:http://satkiem.us/download


Tải game:
- Fshare: https://www.fshare.vn/file/4EEJ9DSNMU4S
- 4Share: http://4share.vn/f/46727075727f7f7f/...DragonOath.exe
- Google: https://docs.google.com/uc?id=0B_9At...xport=download
- Tên Lửa: https://docs.google.com/uc?id=0B_9At...xport=download


AlphaTest:
- Exp: x500
- Drop: x100
Open chính thức
- Exp: x10 - Drop: x60
<*>Thể loại: Cày cuốc
<*>Server 11 phái ( Mộ Dung + Đường Môn)
<*>Chức năng: Điêu Văn Trang Bị
<*>Chức năng: Thăng Cấp Long Văn
<*>Chức năng: Thăng Cấp Võ Hồn
<*>Chức năng: Luyện hồn/Thăng cấp Thần Khí
<*>Hệ thống skill: Bí tịch ngũ tuyệt
<*>Chức năng: Đục lỗ Thời trang, Long Văn, Võ Hồn, Thú cưỡi
<*>Map train: THDC, Hãn Huyết Lĩnh, Cao Xương, Hỏa Diệm Cốc...
<*>Map săn BOSS: Kính Hồ, Hậu Hoa Viên, Quân Thiên Vương Lăng, Cổ Mộ, Ngân Ngai Tuyết Nguyên...
<*>Phụ bản phong phú đa dạng: chuẩn không lỗi đẹp mắt...
<*>Thời trang, thú cưỡi mới: Ngọc vũ thanh trù, Minh âm hoa linh, Huyền mao xà, Thái thượng long tử, Côn Lôn Tiên Tuấn, ...

3. Hoạt động hàng ngày trong game.


[wWw.SatKiem.Us - Cày cuốc]Phiên bản alphatest 2 19:00 ngày 11/01. Không DONATE NGỌC.

4. Một Số Tính Năng Và Trang Bị Trong Game.

[wWw.SatKiem.Us - Cày cuốc]Phiên bản alphatest 2 19:00 ngày 11/01. Không DONATE NGỌC.
[wWw.SatKiem.Us - Cày cuốc]Phiên bản alphatest 2 19:00 ngày 11/01. Không DONATE NGỌC.
[wWw.SatKiem.Us - Cày cuốc]Phiên bản alphatest 2 19:00 ngày 11/01. Không DONATE NGỌC.
[wWw.SatKiem.Us - Cày cuốc]Phiên bản alphatest 2 19:00 ngày 11/01. Không DONATE NGỌC.
[wWw.SatKiem.Us - Cày cuốc]Phiên bản alphatest 2 19:00 ngày 11/01. Không DONATE NGỌC.
[wWw.SatKiem.Us - Cày cuốc]Phiên bản alphatest 2 19:00 ngày 11/01. Không DONATE NGỌC.
[wWw.SatKiem.Us - Cày cuốc]Phiên bản alphatest 2 19:00 ngày 11/01. Không DONATE NGỌC.
[wWw.SatKiem.Us - Cày cuốc]Phiên bản alphatest 2 19:00 ngày 11/01. Không DONATE NGỌC.
[wWw.SatKiem.Us - Cày cuốc]Phiên bản alphatest 2 19:00 ngày 11/01. Không DONATE NGỌC.
[wWw.SatKiem.Us - Cày cuốc]Phiên bản alphatest 2 19:00 ngày 11/01. Không DONATE NGỌC.