em tạo 1 sever offline.. tất cả đều làm theo video rồi.. tạo tài khoản đc, tạo nhân vật được đến lúc đăng nhập vào trò chơi thì nó bảo là đăng nhập trò chơi thất bại. ai chỉ cho em cách fix với tks