HAPPY NEW YEAH 2016 ! Đón tết cùng Gun Siêu Phẩm !
Gunsieupham.com - Sever cày cuốc cực chất.
------------------------------------------------------------------------------
GUNSIEUPHAM.COM - MÁY CHỦ MỚI VÀO LÚC 13H NGÀY 14-1
Sever ra mắt ngày 13h 14/1
------------------------------------------------------------------------------
Trang chủ : http://gunsieupham.com
Webshop: http:/gunsieupham/shop/
Page Group : https://www.facebook.com/groups/1507254232938431/
------------------------------------------------------------------------------
Thông Tin :
-Miễn Phí - Cày Cuốc - Lâu Dài - Sân Chơi Cực Vui.
-Max lever 100
-Mọi đồ webshop đều có thể kiếm được thông qua phó bản (100%)
-Mức độ khó phó bản đã được tăng lên
-Nhiệm vụ tự do (HOT)
-Webshop có chức năng đổi xu ra coin
-Update hàng tuần
-Member thân thiện
-Hoàn toàn miễn phí
-Event quảng cáo quà 100k coin cho 5 bài viết. (Đủ 5 bài mới được nhận code)
-Sever lâu dài
-ADMIN DO LƯU LÌ QUẢN LÍ.
-...