[SIZE=5][COLOR=Red][B][CENTER]======> Vĩnh Cửu Kiếm - Sever FREE, cày coin vô đối