Giới thiệu server Sát Kiếm Dragon Oath

1. Thông tin chung

OPEN CHÍNH THỨC: 19h - 14/01/2016
[TLBB] TLBB Sát Kiếm-OPEN CHÍNH THỨC 19:00 - 14/01. SĂN NGỌC 6,7. HỖ TRỢ TÂN THỦ CỰC


2. Thông tin server

Trang chủ: http://satkiem.us/
Đăng ký: http://pay.satkiem.us/register.html
Nạp thẻ: http://pay.satkiem.us/
Facebook: http://facebook.com/satkiem.us
Groups: http://facebook.com/groups/satkiem
Tải game:http://satkiem.us/download


Tải game:
-Fshare:https://www.fshare.vn/file/9DUXSX12W6UG
-4share: http://4share.vn/f/5165676865636763/...DragonOath.rar
-Google: https://docs.google.com/uc?id=0B762S...xport=download
-Upfile: http://upfile.vn/ndFQNrXmMQBt/satkie...noath-rar.html

Open chính thức
- Exp: x10 - Drop: x60
<*>Thể loại: Cày cuốc
<*>Server 11 phái ( Mộ Dung + Đường Môn)
<*>Chức năng: Điêu Văn Trang Bị
<*>Chức năng: Thăng Cấp Long Văn
<*>Chức năng: Thăng Cấp Võ Hồn
<*>Chức năng: Luyện hồn/Thăng cấp Thần Khí
<*>Hệ thống skill: Bí tịch ngũ tuyệt
<*>Chức năng: Đục lỗ Thời trang, Long Văn, Võ Hồn, Thú cưỡi
<*>Map train: THDC, Hãn Huyết Lĩnh, Cao Xương, Hỏa Diệm Cốc...
<*>Map săn BOSS: Kính Hồ, Hậu Hoa Viên, Quân Thiên Vương Lăng, Cổ Mộ, Ngân Ngai Tuyết Nguyên...
<*>Phụ bản phong phú đa dạng: chuẩn không lỗi đẹp mắt...
<*>Thời trang, thú cưỡi mới: Ngọc vũ thanh trù, Minh âm hoa linh, Huyền mao xà, Thái thượng long tử, Côn Lôn Tiên Tuấn, ...


3. Hoạt động hàng ngày trong game.


[TLBB] TLBB Sát Kiếm-OPEN CHÍNH THỨC 19:00 - 14/01. SĂN NGỌC 6,7. HỖ TRỢ TÂN THỦ CỰC


4. Một Số Tính Năng Và Trang Bị Trong Game.

[TLBB] TLBB Sát Kiếm-OPEN CHÍNH THỨC 19:00 - 14/01. SĂN NGỌC 6,7. HỖ TRỢ TÂN THỦ CỰC
[TLBB] TLBB Sát Kiếm-OPEN CHÍNH THỨC 19:00 - 14/01. SĂN NGỌC 6,7. HỖ TRỢ TÂN THỦ CỰC
[TLBB] TLBB Sát Kiếm-OPEN CHÍNH THỨC 19:00 - 14/01. SĂN NGỌC 6,7. HỖ TRỢ TÂN THỦ CỰC
[TLBB] TLBB Sát Kiếm-OPEN CHÍNH THỨC 19:00 - 14/01. SĂN NGỌC 6,7. HỖ TRỢ TÂN THỦ CỰC
[TLBB] TLBB Sát Kiếm-OPEN CHÍNH THỨC 19:00 - 14/01. SĂN NGỌC 6,7. HỖ TRỢ TÂN THỦ CỰC
[TLBB] TLBB Sát Kiếm-OPEN CHÍNH THỨC 19:00 - 14/01. SĂN NGỌC 6,7. HỖ TRỢ TÂN THỦ CỰC
[TLBB] TLBB Sát Kiếm-OPEN CHÍNH THỨC 19:00 - 14/01. SĂN NGỌC 6,7. HỖ TRỢ TÂN THỦ CỰC
[TLBB] TLBB Sát Kiếm-OPEN CHÍNH THỨC 19:00 - 14/01. SĂN NGỌC 6,7. HỖ TRỢ TÂN THỦ CỰC
[TLBB] TLBB Sát Kiếm-OPEN CHÍNH THỨC 19:00 - 14/01. SĂN NGỌC 6,7. HỖ TRỢ TÂN THỦ CỰC
[TLBB] TLBB Sát Kiếm-OPEN CHÍNH THỨC 19:00 - 14/01. SĂN NGỌC 6,7. HỖ TRỢ TÂN THỦ CỰC
a