14h ngày 15/01 - Khai mở Máy Chủ 03 - Nạp 10k = 1.000.000 KNB

Trang chủ : http://phongvanh20.com

Hoạt động đua TOP hấp dẫn :
Giá trị thẻ nạp cực rẻ :
10.000 VNĐ = 1.000.000 KNB
20.000 VNĐ = 2.000.000 KNB
100.000VNĐ = 10.000.000 KNB
Đua top lực chiến từ 15/01 đến hết 10h00 ngày 22/01/2016
Hạng 1 : 30.000.000 KNB
Hạng 2 : 20.000.000 KNB
Hạng 3 : 10.000.000 KNB