Hướng dẫn bạn cách viết chữ lên ảnh trực tuyến không cần dùng phần mềm nào cả, bạn vẫn có những bức ảnh mang thông điêp, ý nghĩa sâu sắc theo ý muốn của mình để gửi tặng đến những người thân yêu nhận dịp ngày lễ nào đó hoặc để làm ảnh bìa, ảnh đại diện trên Facebook cũng rất tuyệt vời.

Bước 1: Bạn truy cập vào trang chỉnh sửa ảnh online tại đây sẽ có giao diện như sau: bạn chọn máy tính như hình mình khoanh đỏ bên dưới và chọn bức ảnh mà bạn cần viết chữ

[ Online ] Viết chữ lên hình ảnh bất kỳ

Bước 2: Sau khi chọn được ảnh cần chỉnh sửa phần mềm trực tuyến này sẽ đưa bạn đến giao diện chính để bạn bắt đầu viết chữ lên ảnh và chỉnh sửa kích thước, màu sắc, kiểu chữ cho bức ảnh của bạn.

[ Online ] Viết chữ lên hình ảnh bất kỳ

Bước 3: Sau khi bạn viết chữ lên ảnh xong, chỉnh sửa mọi thứ phù hợp theo yêu cầu rồi thì lưu ảnh về máy tính là xong. Rất đơn giản và dễ thực hiện đúng không.

Hướng dẫn bạn cách viết chữ lên ảnh trực tuyến không cần dùng phần mềm nào cả, bạn vẫn có những bức ảnh mang thông điêp, ý nghĩa sâu sắc theo ý muốn của mình để gửi tặng đến những người thân yêu nhận dịp ngày lễ nào đó hoặc để làm ảnh bìa, ảnh đại diện trên Facebook cũng rất tuyệt vời.

Bước 1: Bạn truy cập vào trang chỉnh sửa ảnh online tại đây sẽ có giao diện như sau: bạn chọn máy tính như hình mình khoanh đỏ bên dưới và chọn bức ảnh mà bạn cần viết chữ

[ Online ] Viết chữ lên hình ảnh bất kỳ

Bước 2: Sau khi chọn được ảnh cần chỉnh sửa phần mềm trực tuyến này sẽ đưa bạn đến giao diện chính để bạn bắt đầu viết chữ lên ảnh và chỉnh sửa kích thước, màu sắc, kiểu chữ cho bức ảnh của bạn.

[ Online ] Viết chữ lên hình ảnh bất kỳ

Bước 3: Sau khi bạn viết chữ lên ảnh xong, chỉnh sửa mọi thứ phù hợp theo yêu cầu rồi thì lưu ảnh về máy tính là xong. Rất đơn giản và dễ thực hiện đúng không.