KPAH 155 Auto v4 là phiên bản tốt nhất sau những bản v2 và v8 mới ra gần nhất. Phiên bản này cập nhật thêm tính năng menu chuyển map nhanh khi ở làng và chuyển map nhanh khi ở ngoài đảo. kpah 155 auto v4 là phiên bản cày tốt nhất hiện nay cho gamer thủ.
KPAH 155 Auto v4 Full, Menu Chuyển Map, Bản Ngũ Hành, PB Tốt Nhất Hiện Nay
Tai kpah 155 auto fix hết lỗi
- Chức năng của bản KPAH 155 Auto v4
- Fix lỗi chuyển map nhanh (không còn bị mất kết nối nữa)
- Đánh xa 1000km
- Menu chuyển map nhanh tiện ích
- Auto click, chỉnh ánh sáng phím gọi và phím thăng
- Menu tiện ích thợ rèn, luyện đồ…
- Kháng mù 80%
- Chống đơ máy khi auto
- Về làng nhanh
- Đánh xa
- Chơi trên PC
- Ẩn ứng dụng cho máy hack phone
KPAH 155 Auto v4 Full, Menu Chuyển Map, Bản Ngũ Hành, PB Tốt Nhất Hiện Nay
kpah 155 auto click v4
- Menu Của KPAH 155 Auto v4
+ Đi đến
+ Về Làng
+ Menu Auto: Chỉnh Tốc Độ Chơi, Auto Chat, Auto Đánh
+ Khác: Luyện đồ, Luyện đồ tự động, Cộng thuộc tính, Đục lỗ, Khảm, Hợp thành, Khóa đồ thú, Đăng Xuất
+ Thoát
Lưu ý: Khi bạn ở map làng thì chỉ dùng được menu Map làng thui nhé. Dùng menu map đảo sẽ mất kết nối. Tương tự khi bạn ở map ngoài đảo thì cũng chỉ dùng được menu map đảo thui nhé. Dùng menu map làng sẽ không được đâu.
Xem chi tiết: http://wap9x.us/kpah-155-auto-v4-full-menu-chuyen-map/