Auto Vulan Tình Trong Thiên Hạ dành cho Laptop

Update 26/07/2014 : Nếu auto không hiện tiếng việt bạn cần cài font trước khi dùng auto
Tải font ở đây : Tải Font VN
Các bạn download auto về ở đây: Tải VulanPro1.2
Auto này là auto mình thấy hay nhất dành cho game vltk từ ngày xưa tới bây giờ (vote cho 10 điểm)
Khuyến cáo: Các bạn nên xài auto này vì auto này cực kỳ hay Hướng dẫn cài Auto Vulan Tình Trong Thiên Hạ dành cho Laptop
Để dùng được auto này các bạn phải làm theo hướng dẫn sau:
B1:
Chạy nhân vật với VAuto trước tiên -> bỏ check tất cả các chức năng của VAuto để tránh xung đột.
(Tích chọn vào ô check của nhân vật. Không được tắt Vauto đi)
Làm như hình:
Hướng dẫn cài Auto Vulan Tình Trong Thiên Hạ dành cho Laptop
B2:
Chạy VulanPro.exe (hoặc AutoHoiuc.exe ) với quyền Admin:
- Windows XP, 7 chạy trực tiếp, không cần chạy ở chế độ Run as administrator
- Windows 8/8.1 cần mở ở chế độ Run as administrator
Cách 1: Click chuột phải vào biểu tượng auto, chọn Run as administrator
Cách 2: Click chuột phải vào biểu tượng auto, chọn Properties => chọn thẻ Compatibility => Check vào Run this program as an administrator
=> Apply => Ok.
Làm như hình:
Hướng dẫn cài Auto Vulan Tình Trong Thiên Hạ dành cho Laptop
Chú ý: Khi mở Auto, chương trình sẽ bắt Đăng nhập thì nhấn Bỏ qua (Hiện Auto trong giai đoạn miễn phí, khi thu phí sẽ cần đăng nhập)
Hướng dẫn cài Auto Vulan Tình Trong Thiên Hạ dành cho Laptop
Check vào nhân vật trong Auto để bắt đầu.
Hướng dẫn cài Auto Vulan Tình Trong Thiên Hạ dành cho Laptop