Q1 sau khoảng thời gian phải ngừng hoạt động thì giờ đây nhóm phát triển Qsilkroad sẽ đưa q1 trở lại với một diện mạo mới, một diện mạo mà các bạn chưa từng thấy ở Qsilkroad trước đây. Thôi không dài dòng nữa mình sẽ đi thằng vào vấn đề.
Bắt đầu alphatest vào: 10 ngày 20/1/2016.
Bắt đầu Open beta vào: 13h (chủ nhật) ngày 24/1/2016.
Trang chủ: qs1.qsilkroad.com
Thông tin máy chủ Qs #1
- Level: 80
- Mastery: 240
- Only Asian
- Hệ thống item : Hiếm (SOS, SOM, SUN)
- Hệ thống quái vật: đầy đủ
- Rate Exp/Sp: x10 (Exp sẽ được tăng nên để giúp các bạn đạt đc cập độ cao nhất nhanh hơn.)
- Rate drop Item: x4
- Rate drop Gold: x1
- Rate Job: x2
- Giới hạn : 4account/ip
- Giới hạn giờ chơi: 5 giờ xanh 1h cam.
- Full hoạt động cướp cờ, công thành chiến...
- Hệ thống fix lỗi khá hoàn thiện, uot 1s, bug time capcha, bug time 18h,...
Hỗ Trợ Open:
- Vé giờ vàng, bạc
- 10 cuộn giấy dịch chuyển.
- 50 cuộc giấy dịch chuyển ngược.
- Thú nhặt đồ 10 ngày.
- 5 Sát thương, hấp thụ.
- Hỗ trợ vật phẩm SUN cấp 6.
- Gift code sự kiện