Long Tướng lậu free 10.000 vàng nhé các gamer ^^ , chạy NV đầu tiên sẽ có
lúc đăng ký nó vẫn hiện chữ đấy nhưn nhập xong ấn đăng ký thì tài khoản đã được tạo tahnhf công
chúc các bạn chơi game vui vẻ
http://lj.10173yx.com/user/reg.php?u...2rdY468DZ1erwg
http://lj.10173yx.com/user/reg.php?u...2rdY468DZ1erwgLong Tướng lậu free 10.000 vàng nhé các gamer ^^ ,