17h30 ngày 26/01 - Open Huyền Thiên 6 - Nạp 10k= 1.000.000 KNB

Trang chủ : http://huyenthien.net nhé các anh

Open s6 huyền thiên vào 17h30 ngày 26/01
Giá trị thẻ nạp cực rẻ :
10.000 VNĐ = 1.000.000 KNB
20.000 VNĐ = 2.000.000 KNB
100.000VNĐ = 10.000.000 KNB
Đua top lực chiến từ 26/01 đến hết 10h00 ngày 30/01/2016
Hạng 1 : 30.000.000 KNB
Hạng 2 : 20.000.000 KNB
Hạng 3 : 10.000.000 KNB