MU Hoàng Kim - Server Đế Vương
www.muhoangkim.com.vn


[MUHoàngKim.com.vn] mới ra wing5 mới Alphatest: 19/2 , Open 9h Chủ nhật 23/2/2014

Thông tin cụm máy chủ server Đế Vương:

*Trang chủ: www.muhoangkim.com.vn [mu hoàng kim .com .vn]
* Quản lý tài khoản: id.muhoangkim.com.vn
* Diễn đàn: diendan.muhoangkim.com.vn
* Ngày Alphatest: 9h00 ngày 19/2/2014
* Ngày Open Beta: 9h00 Chủ nhật ngày 23/2/2014
* Exp:150x

* Drop: 50%
* Antihack: UGK Professinonal 2014
* Server: VDC 1Gbs

Thông tin server khi Alpha Test:

* Tạo nhân vật mới test game đc 100 lần Reset + 65.000 Điểm Point và 800 Master + 2 Tỷ Zen khi mới khởi tạo nhân vật.
* Exp=500x, Drop 50%
* Shop Bar Lorencia bán đầy đủ vật phẩm cần Test: Trang bị, vũ khí full, Ngọc Custom SS8...
* Yêu cầu khởi tạo nhân vật: RF (150), MG (220), DL (250)
* Hệ thống Giao dịch (Trade): Sub 1.
* Toàn bộ các NPC mua bán sẽ có đầy đủ tại map Lorencia, Devias.
* Thông tin về các Sub Server:
Sub 1 : Không quái vật - Có Giao Dịch - Có 1 Hòm đồ - Có PK - Có ủy thác Online
Sub 2 : Có quái vật - Có Hòm đồ - Không PK
Sub 3 : Có quái vật - Có hòm đồ -
Có PK
Sub 4 : Có quái vật - Có hòm đồ - Có PK
Sub 5 : Có quái vật - Có hòm đồ - Có PK
Sub 6 : Có quái vật - Có hòm đồ - Có PK

Sự kiện đặc biệt:
- KunDun được thả ở Stardium (Arena), các bạn được test thoải mái.
- Các Event khác đầy đủ !

Sau khi kết thúc giai đoạn AlphaTest, MU Hoàng kim sẽ thay đổi lại toàn bộ cho hợp lý trước khi bước vào giai đoạn Open Beta. Các bạn hãy chuẩn bị sẵn sàng cho đợt trải nghiệm thú vị cùng với phiên bản MU Hoàng Kim Season 6.8 Plus nhé!

Sau đây là một số hình hảnh về server Đế Vương:

[MUHoàngKim.com.vn] mới ra wing5 mới Alphatest: 19/2 , Open 9h Chủ nhật 23/2/2014

[MUHoàngKim.com.vn] mới ra wing5 mới Alphatest: 19/2 , Open 9h Chủ nhật 23/2/2014

[MUHoàngKim.com.vn] mới ra wing5 mới Alphatest: 19/2 , Open 9h Chủ nhật 23/2/2014

[MUHoàngKim.com.vn] mới ra wing5 mới Alphatest: 19/2 , Open 9h Chủ nhật 23/2/2014

[MUHoàngKim.com.vn] mới ra wing5 mới Alphatest: 19/2 , Open 9h Chủ nhật 23/2/2014

[MUHoàngKim.com.vn] mới ra wing5 mới Alphatest: 19/2 , Open 9h Chủ nhật 23/2/2014

[MUHoàngKim.com.vn] mới ra wing5 mới Alphatest: 19/2 , Open 9h Chủ nhật 23/2/2014[MUHoàngKim.com.vn] mới ra wing5 mới Alphatest: 19/2 , Open 9h Chủ nhật 23/2/2014

[MUHoàngKim.com.vn] mới ra wing5 mới Alphatest: 19/2 , Open 9h Chủ nhật 23/2/2014