Yêu cầu: Phòng Máy & Gamer khi chia sẻ link mời bạn bè dùng thử BITCafé hoặc chơi các game tương ứng.

BITCafé
sẽ ghi nhận và hiển thị cho Phòng Máy & Gamer xem kết quả hoạt động:

- Thống kê số người chơi game từ các link chia sẻ
- Thống kê số người chơi nạp tiền, tổng tiền nạp (hang ngày, hàng tháng)
- Thưởng 10% tổng giá trị nạp vào tất cả các game của người chơi mời được
- Phần thưởng là điểm BITpoint (1 BIT point = 1 VNĐ)
- Trao thưởng vào đầu mỗi tháng kế tiếp.
Chia sẻ link - Rinh tiền tỷ!
Chia sẻ link - Rinh tiền tỷ!