Mu moi ra thang 1 2016 - Mu Việt Nam Season 7

Mu Việt Nam


http://gamethuvietnam.com​


GameThuVietNam.Com

MÁY CHỦ:Việt Nam


Season 7​

Huyền Thoại Chiến Binh ​

NƠI THỂ HIỆN BẢN LĨNH


Exp 150 ​

Drop:20% ​


ITEM MỚI LẠ ​

GIÁ TRỊ CAO​
MU MIỄN PHÍ 100%

Đồ Hiếm, ​

UPDATE WING 3,W2.5 ​


CTC Hàng Tháng​


Anphatest Game : ngay hôm nayOpen Chính thức:14h ngày 30 tháng 1 năm 2016


THÔNG TIN SERVER ​
Website: http://gamethuvietnam.com​
Trang chủ: Gamethuvietnam.com​
Cụm máy chủ: Việt Nam​
Đường truyền: 1Gbps​
Data Center: Việt Nam​
Kinh Nghiệm: 150%​
Tỷ lệ Rớt Đồ: 20%​
GameServer: TitanTech​
Client: Webzen​