Lịch phát sóng HBO 1/2/2016


00:40WORLD TRADE CENTER : TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI

02:50THINK LIKE A MAN TOO : NGHĨ NHƯ ĐÀN ÔNG 2

04:35THE HONEYMOONERS : NHỮNG KẺ VIỂN VÔNG

06:00TREASURE PLANET : HÀNH TINH KHO BÁU

07:35SCOOBY-DOO! WRESTLEMANIA MYSTERY : SCOOBY-DOO! BÍ ẨN GIẢI ĐẤU WRESTLEMANIA

09:00JIMI: ALL IS BY MY SIDE : JIMI: TẤT CẢ Ở BÊN TÔI

10:55THE THEORY OF EVERYTHING : THUYẾT VẠN VẬT

12:55THE KINGDOM : VƯƠNG QUỐC

14:4510,000 B.C. : NĂM 10.000 TRƯỚC CÔNG NGUYÊN

16:30THE GABBY DOUGLAS STORY : CÂU CHUYỆN VỀ GABBY DOUGLAS

17:55THE RUGRATS MOVIE : CÂU CHUYỆN CỦA BỌN TRẺ

19:15NOVEMBER MAN : SÁT THỦ THÁNG MƯỜI MỘT

21:00RED RIDING HOOD (2011) : CÔ GÁI QUÀNG KHĂN ĐỎ

22:40THE HAUNTED MANSION : LÂU ĐÀI MA ÁM


Lịch phát sóng HBO