BQT Võ Lâm Kỳ Hiệp kính báo!
Từ hôm nay sẽ hỗ trợ người chơi mới lên đẳng cấp 100, nhằm theo kịp những người chơi trước, mức kinh nghiệm lên cấp không quá nhanh và đang đợt Event xuân Bính Thân nên chuyện đuổi kịp người chơi cũ là chuyện bình thường, chiều nay các bang hội sẽ tổ chức Đăng ký Công Thành Chiến ngày mai sẽ Công thành thành Tương Dương, bất kể người chơi đẳng cấp nào, gia nhập bang hội lúc nào miễn có mặt trong bang là có thể tham gia công thành.
Thân mời các anh em yêu thích bộ môn "Công thành chiến" thời xưa đến tham gia công thành chặt chém cùng các anh em cũ trong máy chủ Tung Sơn!
Bản đồ công thành.
Máy chủ [Tung Sơn] Hỗ trợ mem mới level 100, chiều nay đăng ký CTC mai vào chặt chém!

Tương Dương phủ.
Máy chủ [Tung Sơn] Hỗ trợ mem mới level 100, chiều nay đăng ký CTC mai vào chặt chém!