• Website : http://mulongvan.net
• Tài khoản : http://mulongvan.net/id
• Diễn Đàn :http://mulongvan.net/diendan/forum.php
• Version : Season 8 New Wing 2.5 + New Wing SS.8 + New Wing 4
• Cụm Máy Chủ : VDC Online
Open 10h00 - 09/02/2016 nhầm mùng 3 tết
Phiên bản non reset ( không reset )
• Exp : 10%
• Drop : 5%
• Đường truyền : 1GBs
• Data Center : VDC Việt Nam
• Antihack : UGK 12.0 99% Không Hách
Tuy phiên bản Season8 nhưng item chuẩn ngày xưa 2003