BQT Kiếm Thế Ngạo Kiếm[COLOR=#000000][B] Xin Chào, Nhầm Cho Sever Được Đông Vui Hơn, BQT Xin Phép Gởi Đến 1 Bộ Code và Hỗ Trợ Tân Thủ Người Chơi Mới, Các Bạn Yên Tâm Về Sự Hỗ Trợ Này Luôn Công Bằng Cho Người Chơi Củ và Mới, Không Có Sự Trên Lệch Cao, Người Chơi Mới Cũng Như Người Chơi Củ Đến 95%, Vào Là Chiến Ngay, Thông Tin Như Sau.

Hỗ Trợ Thêm Khi Tạo Nhân Vật Nhận Tại Túi Tân Thủ

[KT.2016.NgaoKiem] Hỗ Trợ Người Chơi Mới, Giftcode VIP, Tạo Nick Vào Là Chiến  Read m

Hỗ Trợ Giftcode Vinh Dự

[KT.2016.NgaoKiem] Hỗ Trợ Người Chơi Mới, Giftcode VIP, Tạo Nick Vào Là Chiến  Read m

Máy Chủ III: Lưu Sơn
Open Lúc: 10h00 Ngày 30/01
Anphatest: 10h00 Ngày 28/01

Web game : Click Vào Đây
Tải Game : Click Vào Đây
Đăng Ký : Click Vào Đây
Fanpage : Click Vào Đây
Yahoo : hotro_adngaokiem
Giftcode Chung : ngaokiem2015


I: Thông Tin Game Sever


[KT.2016.NgaoKiem] Hỗ Trợ Người Chơi Mới, Giftcode VIP, Tạo Nick Vào Là Chiến  Read m


II: Hoạt Động Event Chuc Mung Nam Moi - Noel


[KT.2016.NgaoKiem] Hỗ Trợ Người Chơi Mới, Giftcode VIP, Tạo Nick Vào Là Chiến  Read m
[KT.2016.NgaoKiem] Hỗ Trợ Người Chơi Mới, Giftcode VIP, Tạo Nick Vào Là Chiến  Read m
[KT.2016.NgaoKiem] Hỗ Trợ Người Chơi Mới, Giftcode VIP, Tạo Nick Vào Là Chiến  Read m


III: Thong Tin Trang Bị Ingame


[KT.2016.NgaoKiem] Hỗ Trợ Người Chơi Mới, Giftcode VIP, Tạo Nick Vào Là Chiến  Read m


IV: Hoạt Động BigBoss - Phó Bản - Nhiệm Vụ


[KT.2016.NgaoKiem] Hỗ Trợ Người Chơi Mới, Giftcode VIP, Tạo Nick Vào Là Chiến  Read m
[KT.2016.NgaoKiem] Hỗ Trợ Người Chơi Mới, Giftcode VIP, Tạo Nick Vào Là Chiến  Read m
[KT.2016.NgaoKiem] Hỗ Trợ Người Chơi Mới, Giftcode VIP, Tạo Nick Vào Là Chiến  Read m