Mình cần người chuyên game,mở open.bạn nào làm đc inbox mình