ai có bản setup này thì shate cho mình với
VoLamMienPhi-setup-0.0.8.exe
ai có thì help vs nhé:gtgach: