14/02 - Đắc Kỷ Tinh Thần Biến - Free 9,999,999,999 Xu - Webgame Huyền Thoại 2009

Event Lễ Tình Nhân Cho Dân F.A
14h Ngày 14/02 - Đắc Kỷ Tinh Thần Biến - Free 9,999,999,999 Xu - Sai Chặt Đầu ADMIN
14h Ngày 14/02 - Đắc Kỷ Tinh Thần Biến - Free 9,999,999,999 Xu - Sai Chặt Đầu ADMIN
Khai mở máy chủ S5 Cửu Thiên ( Máy chủ Đặc Biệt)
Tặng ngay 999,999,999 xu khi tạo nhân vật ( Nhận vô Hạn )


- Tính năng Liên Thành Đại Chiến
- Tiên Thuật Hoa Lệ
- Thần Tiên Lai Triều
Cổng game : http://zuzugame.com
Link : http://ttb.zuzugame.com

14h Ngày 14/02 - Đắc Kỷ Tinh Thần Biến - Free 9,999,999,999 Xu - Sai Chặt Đầu ADMIN