10h ngày 15/02 Open Huyền Thiên 8 - Tôi Đi Tìm Tôi

Trang chủ : http://huyenthien.net

Open Máy chủ Huyền Thiên 08 10h ngày 15/02
Giá trị thẻ nạp cực rẻ :
10.000 VNĐ = 1.500.000 KNB
20.000 VNĐ = 3.000.000 KNB
100.000VNĐ = 15.000.000 KNB
Đua top lực chiến từ 15/02 đến hết 10h00 ngày 22/02/2016
Hạng 1 : 30.000.000 KNB
Hạng 2 : 20.000.000 KNB
Hạng 3 : 10.000.000 KNB