[DKVS3] Tân Khai máy chủ Đạo Hương Thôn. Open 16-02-2016

Tân Khai Máy Chủ : Đạo Hương Thôn

nhằm để phục vụ cho các bằng hữu mới tham gia, Server Đao Kiếm Vô Song 3 Free KNB chính thức ra mắt máy chủ thứ 2 : Đạo Hương Thôn.

• Hỗ trợ người mới :

làm nhiệm vụ lần đầu lên ngay cấp 45

Mở hộp trảm phong siêu cấp lễ hạp nhận thêm :
- 1 Vip Hoàng Kim
- 1 Viên 11 Bội Đơn EXP
- 10 Cường Hóa Tinh
- 20 Khoách Triển Phù
- 20 Tiểu Lạt bá ( Kèn Đồng dùng chát kênh Loa )
- 1 Bộ đồ [Sử Thi] 40

• Đua Top :

- Top Lực Chiến :

Top 1 : Phi Phong Siêu Phàm + 500.000.000 KNB + 50.000.000 Đồng không khóa.
Top 2 : Phi Phong Siêu Phàm + 400.000.000 KNB+ 40.000.000 Đồng không khóa.
Top 3 : Phi Phong Siêu Phàm + 300.000.000 KNB+ 30.000.000 Đồng không khóa.
Top 4 - 5 : 200.000.000 KNB + 20.000.000 Đồng không khóa

- Top Đẳng Cấp :

Top 1 : 30.000.000 Đồng Không khóa + 300.000.000 KNB
Top 2 : 20.000.000 Đồng Không khóa + 200.000.000 KNB


Top 3 - 5 : 10.000.000 Đồng Không khóa + 200.000.000 KNB

Hoạt Động Sôi Nổi :


[DKVS3] Tân Khai máy chủ Đạo Hương Thôn. Open 16-02-2016

• Trang bị mới trong game :

[DKVS3] Tân Khai máy chủ Đạo Hương Thôn. Open 16-02-2016
Phi phong Siêu phàm Hy Ký


[DKVS3] Tân Khai máy chủ Đạo Hương Thôn. Open 16-02-2016
Trang bị xuất trần