10h - 16/02 - Đấu Thiên 2 - Máy Chủ 10 - Cày KNB Khoá Địa Cung 9
Thông tin máy chủ :
DONATE : 10.000 VNĐ = 500.000 KNB
TẶNG : 100.000.000 KNB KHÓA + 999 KNB KO KHÓA
Cổng game : http://zuzugame.com/
Trang Đấu Thiên : http://dauthien2.zuzugame.com/


· Hỗ trợ tối đa 24/24 giờ
· Free 100.0000.000 KNB khóa
· Tỷ lệ donate khi OB tuyệt đối rẻ nhất mọi thời đại
· Hệ thống nhiệm vụ, tính năng kết hôn, Đấu Thiên Đại Chiến duy nhất chỉ có tại Đấu Thiên

Tính năng TRAIN KNB KHÓA - ĐỊA CUNG 9
1. Nạp thẻ lần đầu, nhận ngay quà VIP - Chi tiết xem tại quà nạp lần đầu ingame
2. Đua top Lực chiến tuần đầu OB sever Từ 10h00 ngày 16/02 -> 10h00 ngày 23/02
Hạng 1 : 10.000.000 KNB
Hạng 2 : 9.000.000 KNB
Hạng 3 : 8.000.000 KNB
Hạng 4 : 6.000.000 KNB
Hạng 5 : 5.000.000 KNB