11h - 17/02 - Khai mở Phong Vân 07 - Nạp 10.000 = 1.500.000 KNB - Free 100m KNB Khóa

Trang Chủ : http://phongvanh20.com

Hoạt động đua TOP hấp dẫn :

Giá trị thẻ nạp cực rẻ :

10.000 VNĐ = 1.500.000 KNB

20.000 VNĐ = 3.000.000 KNB

100.000VNĐ = 15.000.000 KNB

Đua top lực chiến từ 11h ngày 17/02 đến hết 11h ngày 24/02/2016

Hạng 1 : 30.000.000 KNB

Hạng 2 : 20.000.000 KNB

Hạng 3 : 10.000.000 KNB