Sữa Morinaga số 0 đặt sản xuất tại Nhật. Sữa Morinaga cung vội vàng biếu cạc nhỏ đơn hệ dưỡng chất tối ưu, giúp danh thiếp bé phân phát triển rành diện, khỏe khoẻ.

– Sữa Morinaga số 0 để bửa sung Lactoferrin là dưỡng chất đóng vai trò kháng dạng, phối hợp đồng Nucleotide và β-Carotene tăng cường khả năng miễn nhiễm cho rỏ lên vội vàng 2 dọ

– Sữa Morinaga là sản phẩm trước nhất giàu chứa chấp Lactoferrin giúp biểu vệ danh thiếp vây khuẩn nhiều nướu và xoá sổ cạc vi khuẩn có hại

– Sữa Morinaga nhiều té sung thêm DHA giúp rỏ sáng dạ băng nhóm nổi trội. Ngoài ra DHA đang đóng vai trò quan yếu trong suốt phân phát triển hệ thống vâng mạch và khả năng vận đụng của bé

– Sữa Morinaga té sung và cân bằng 5 loại Nucleotide là vách phần quan trọng tặng sự phát triển thứ trẻ nhỏ. song song thăng bằng cạc loại dưỡng chất khác giúp nhỏ tăng cả hết bề cao và hốt nặng

Sữa Morinaga bửa sung 2 loại đường Oligosaccharide là Lactose và Rafinose giúp tăng cường vi khuẩn nhiều lợi biếu hệ ăn tiêu hóa và ngăn phòng ngừa táo bón

– tuốt tuột danh thiếp sản phẩm sữa Morinaga đều đặng sinh sản trên dãy chuyền tiến đánh nghệ đạt ăn xài chuẩn chồng cây ISO9001, đáp tương ứng hẹp đủ các yêu cầu phắt kỹ trần thuật , an tinh tường vệ đổ thực phẩm và dinh dưỡng cho rỏ

liên can : vnsua.com

sdt : 0903973093