SERVER HIMACHI TEST VĨNH VIỄN -- ONLINE 7H 30 SÁNG -- CHIỀU 5H30
ĐĂNG KÝ : http://denhatkiem.ddns.net/index2.php
dơnload : http://denhatkiem.ddns.net/taigame.php
TẢI HAMACHI : http://hamachi.vi.softonic.com/download

ROOM HIMACHI :freevl1 --freevl2 ... đến room freevl17 ---PASS JION:123456