Cách tham gia:
1. Nhấn thích và mời bạn bè của bạn thích fanpage của chúng tôi:https://www.facebook.com/SolaAoi138
2. Hãy là thành viên của chúng tôi! Nếu bạn chưa có tài khoản, vui lòng đăng ký tại đây: http://tivi988.com/vi-vn/login/logon/263316
3. Thích và Chia sẻ hình ảnh này nên Facebook của bạn ở chế độ công khai (public)
4. Comment username của bạn và chọn 1 trong 3 điều kiện sau để nhận lịch độc quyền Sola Aoi tại 138.com:
a. Tổng số tiền gửi trong tháng 1/2016 hoặc tháng 2/2016 đạt 3.000.000 đồng.
b. Tổng cược tích lũy của bạn trong tháng 1 tại thể thao/ hoặc casino/ hoặc slot game/ hoặc poker đạt 5.000.000 đồng.
c. 1 mã gửi tiền trong tháng 1/2016 hoặc tháng 2/2016 của bạn có 4 số cuối trùng với sinh nhật của Sola Aoi (ngày 11/11).
Nếu đạt 1 trong 3 điều kiện trên, bạn có cơ hội nhận được lịch Sola Aoi độc quyền chỉ có tại 138.com
5. Tài khoản thành viên tại 138.com phải đang còn hoạt động.
Lưu ý:
* Chương trình diễn ra từ ngày 12/02/2016 đến 01/03/2016
* Chúng tôi sẽ phát thưởng vào ngày 3/3/2016
* Mọi điều khoản và điều kiện của 138.com được áp dụng.
* Quyết định của 138.com và fanpage Sola Aoi 138.com là quyết định cuối cùng

Nhận lịch sola aoi - vui mê ly