[Thiên Long Huyết Kiếm] - Đua top test 09h00 T4 17/02 - Open 19h30 T6 19/02

THIÊN LONG HUYẾT KIẾM - CS FREE - UPDATE THÚ CƯỚI MP,
ÁO THỜI TRANG, ÁM KHÍ - SĂN LÀ CÓ - CÁC MAP BOSS, TRAIN MỚI
******
PHI LONG XUẤT THẾ
XOAY CHUYỂN CÀN KHÔN

ALPHA TEST: Vào hồi 10h00 TỐI, THỨ 4, Ngày 17 tháng 02 năm 2016
Dự kiến OPEN: Vào hồi 7h30 TỐI, THỨ 6, Ngày 19 tháng 02 năm 2016

EVENT ĐUA TOP TEST:

+ Top1 : 300.000 Điểm Môn Phái
+ Top2 : 200.000 Điểm Môn Phái
+ Top3 : 150.000 Điểm Môn Phái
+ Top4 : 100.000 Điểm Môn Phái
+ Top5-10 : 70.000 Điểm Môn Phái
+ Top10 => 15 : 50.000 Điểm Môn Phái

TRANG CHỦ : http://thienlonghuyetkiem.com/
DOWNLOAD : http://thienlonghuyetkiem.com/download.html
ĐĂNG KÝ : http://tk.thienlonghuyetkiem.com/home/
YAHOO : hotro_tlcshuyetkiem

THỂ LOẠI CHUYỂN SINH
PHIÊN BẢN 3.32

EXP : 800
Drop : 2.0

*** HỖ TRỢ TÂN THỦ ***

- Nhận ngay Cấp 130
- Hỗ trợ: 250.000 POINTS cho Nhân vật mới
- Hỗ trợ: Pet Boss tư chất 5.000 cho Nhân vật mới
- Hỗ trợ: Set tân thủ Quyền Vương Huyền Thoại
- Chuyển sinh Miễn phí 100%
- Server có Chức năng Cộng, Rút Điểm trên Website, Bạn không cần phải Cộng Điểm bằng tay nữa

*** TÍNH NĂNG: UPDATE PHIÊN BẢN MỚI NHẤT ***

- Chức năng Nhuộm màu thời trang
- Chức năng Thời trang phối sức
- Chức năng Mài khắc và Trác Khắc bảo thạch
- Băng Phách Thần Châm và Đoạn Hồn Phiêu
- Thần Binh Hải Vực cấp 2-3-4
- Khiêu chiến Tàng Kinh Các - Sinh Tử - Thông Thiên Tháp
- Kỵ và Fashion mới có option
- Danh hiệu Binh Thánh kèm thuộc tính
- NPC đổi đồ câu cá và trồng trọt
- Dropbox đầy đủ Q123,Q-Túc cầu, PMP, Ác tặc ác bá, Boss Dã ngoại....
*** HÌNH ẢNH TRONG GAME ***

AlphaTest - Nhận  Point, THIÊN LONG HUYẾT KIẾM - CS FREE - UPDATE THÚ CƯỚI HOT
AlphaTest - Nhận  Point, THIÊN LONG HUYẾT KIẾM - CS FREE - UPDATE THÚ CƯỚI HOT
AlphaTest - Nhận  Point, THIÊN LONG HUYẾT KIẾM - CS FREE - UPDATE THÚ CƯỚI HOT
AlphaTest - Nhận  Point, THIÊN LONG HUYẾT KIẾM - CS FREE - UPDATE THÚ CƯỚI HOT
AlphaTest - Nhận  Point, THIÊN LONG HUYẾT KIẾM - CS FREE - UPDATE THÚ CƯỚI HOT
AlphaTest - Nhận  Point, THIÊN LONG HUYẾT KIẾM - CS FREE - UPDATE THÚ CƯỚI HOT

THIÊN LONG HUYẾT KIẾM - CS FREE - UPDATE THÚ CƯỚI MP,
ÁO THỜI TRANG, ÁM KHÍ - SĂN LÀ CÓ - CÁC MAP BOSS, TRAIN MỚI