Hiện kết quả từ 1 tới 9 của 9
 1. #1
  Tham gia ngày
  Dec 2015
  Bài gửi
  463

  19h 21/2 TUYETDINHVOLAM.COM Open máy chủ TƯƠNG DƯƠNG - Phiên bản : Tình Nghĩa Giang

  ►Lượt Xem: 711 ►Trả Lời: 8
  ►Chia Sẻ:
  ►Ngày Gửi: 02-19-2016 ►Đánh Giá:

  19h 21/2 TUYETDINHVOLAM.COM Open máy chủ TƯƠNG DƯƠNG - Phiên bản : Tình Nghĩa Giang Hồ


  HIỆN ĐANG MỞ TEST NGÀY .


  19h 21/2/2106 Khai mở Máy Chủ : TƯƠNG DƯƠNG
  Server Không Đua TOp. Nhằm câng Bằng Người chơi. Vào Là Chơi.
  Hỗ Trợ Tân Thủ :
  - Nhận ngay Level 100
  - Nhận Full BK 90 MAX
  - 01 Thần Hành Phù (15 ngày)
  - 01 Thổ Địa Phù (15 ngày)
  - 1 Set HKMP 5 Ngày+ 1 ngựa Chiếu Dạ Vĩnh Viễn
  - Nhận máu Free đến LV 180

  Nhận Thưởng Thăng Cấp :
  + 100 : Sét HKMP
  + 120 : 1 Bộ Huyền Viên + 120 MAX
  + 140 : Bôn Tiêu Vình Viễn
  + 160 : 1 Phi Phong 5 + 150 MAX
  + 180 : 2 Tử Mãng Lệnh

  - Trang chủ : http://TUYETDINHVOLAM.COM
  - Đăng ký : http://TUYETDINHVOLAM.COM/DANGY
  - Tải Game : http://TUYETDINHVOLAM.COM/TAIGAME

  Hoạt động kiếm Hành Hiệp Lệnh :
  + Dã Tẩu :
  - 10 Nhiệm vụ : 10 Hành Hiệp Lệnh
  - 20 Nhiệm vụ : 15 Hành Hiệp Lệnh
  - 30 Nhiệm vụ : 20 Hành Hiệp Lệnh
  - 40 Nhiệm vụ : 25 Hành Hiệp Lệnh
  Tổng : 70 Hành Hiệp Lệnh
  + Sát Thủ :
  - 1 con 3 Hành Hiệp Lệnh
  Tổng 8 con : 8*3 = 24Hành Hiệp Lệnh
  + Tí Sứ :
  - 1 lần 3 Hành Hiệp Lệnh
  TỔng 8 lần : 8*3 = 24 Hành Hiệp Lệnh
  + Vận Tiêu : 10 Hành Hiệp Lệnh
  Tồng 3 lần : 3*10 = 30Hành Hiệp Lệnh
  + Hộp lễ vật vượt ải : 10Hành Hiệp Lệnh
  + Bảo rương thủy tặc : 5 Hành Hiệp Lệnh
  + BOSS thủy Tặc : 10 Hành Hiệp Lệnh
  + Tống Kim : 5k điêm 10 Hành Hiệp Lệnh
  + Bảo rương Kiếm Gia 10Hành Hiệp Lệnh
  + Công Thành : Bàng Chủ 500 Hành Hiệp Lệnh
  + Quả Hoàng Kim : 5 Hành Hiệp Lệnh
  + Quả Huy Hoàng : 2 Hành Hiệp Lệnh
  + BOSS Hoàn Kim : Rơi 50 Hành Hiệp Lệnh
  ... Nhiều Nhiều Nữa

  Và đây là 1 vài hình ảnh giới thiệu sever :
  1. PK


  19h 21/2 TUYETDINHVOLAM.COM Open máy chủ TƯƠNG DƯƠNG - Phiên bản : Tình Nghĩa Giang
  19h 21/2 TUYETDINHVOLAM.COM Open máy chủ TƯƠNG DƯƠNG - Phiên bản : Tình Nghĩa Giang
  19h 21/2 TUYETDINHVOLAM.COM Open máy chủ TƯƠNG DƯƠNG - Phiên bản : Tình Nghĩa Giang
  19h 21/2 TUYETDINHVOLAM.COM Open máy chủ TƯƠNG DƯƠNG - Phiên bản : Tình Nghĩa Giang
  19h 21/2 TUYETDINHVOLAM.COM Open máy chủ TƯƠNG DƯƠNG - Phiên bản : Tình Nghĩa Giang
  2. Rao phật phẩm kênh chat


  3. Hệ thống boss phong phú và đa dạng


  19h 21/2 TUYETDINHVOLAM.COM Open máy chủ TƯƠNG DƯƠNG - Phiên bản : Tình Nghĩa Giang
  19h 21/2 TUYETDINHVOLAM.COM Open máy chủ TƯƠNG DƯƠNG - Phiên bản : Tình Nghĩa Giang
  4. Chức năng bán hàng hoàn thiện, thu thuế rõ ràng, có thể ủy thác để bày bán.


  19h 21/2 TUYETDINHVOLAM.COM Open máy chủ TƯƠNG DƯƠNG - Phiên bản : Tình Nghĩa Giang
  5. Hệ Thống Bang Hội.


  19h 21/2 TUYETDINHVOLAM.COM Open máy chủ TƯƠNG DƯƠNG - Phiên bản : Tình Nghĩa Giang

 2. #2
  Tham gia ngày
  Dec 2015
  Bài gửi
  463

  19h 21/2 TUYETDINHVOLAM.COM Open máy chủ TƯƠNG DƯƠNG - Phiên bản : Tình Nghĩa Giang Hồ


  HIỆN ĐANG MỞ TEST NGÀY .


  19h 21/2/2106 Khai mở Máy Chủ : TƯƠNG DƯƠNG
  Server Không Đua TOp. Nhằm câng Bằng Người chơi. Vào Là Chơi.
  Hỗ Trợ Tân Thủ :
  - Nhận ngay Level 100
  - Nhận Full BK 90 MAX
  - 01 Thần Hành Phù (15 ngày)
  - 01 Thổ Địa Phù (15 ngày)
  - 1 Set HKMP 5 Ngày+ 1 ngựa Chiếu Dạ Vĩnh Viễn
  - Nhận máu Free đến LV 180

  Nhận Thưởng Thăng Cấp :
  + 100 : Sét HKMP
  + 120 : 1 Bộ Huyền Viên + 120 MAX
  + 140 : Bôn Tiêu Vình Viễn
  + 160 : 1 Phi Phong 5 + 150 MAX
  + 180 : 2 Tử Mãng Lệnh

  - Trang chủ : http://TUYETDINHVOLAM.COM
  - Đăng ký : http://TUYETDINHVOLAM.COM/DANGY
  - Tải Game : http://TUYETDINHVOLAM.COM/TAIGAME

  Hoạt động kiếm Hành Hiệp Lệnh :
  + Dã Tẩu :
  - 10 Nhiệm vụ : 10 Hành Hiệp Lệnh
  - 20 Nhiệm vụ : 15 Hành Hiệp Lệnh
  - 30 Nhiệm vụ : 20 Hành Hiệp Lệnh
  - 40 Nhiệm vụ : 25 Hành Hiệp Lệnh
  Tổng : 70 Hành Hiệp Lệnh
  + Sát Thủ :
  - 1 con 3 Hành Hiệp Lệnh
  Tổng 8 con : 8*3 = 24Hành Hiệp Lệnh
  + Tí Sứ :
  - 1 lần 3 Hành Hiệp Lệnh
  TỔng 8 lần : 8*3 = 24 Hành Hiệp Lệnh
  + Vận Tiêu : 10 Hành Hiệp Lệnh
  Tồng 3 lần : 3*10 = 30Hành Hiệp Lệnh
  + Hộp lễ vật vượt ải : 10Hành Hiệp Lệnh
  + Bảo rương thủy tặc : 5 Hành Hiệp Lệnh
  + BOSS thủy Tặc : 10 Hành Hiệp Lệnh
  + Tống Kim : 5k điêm 10 Hành Hiệp Lệnh
  + Bảo rương Kiếm Gia 10Hành Hiệp Lệnh
  + Công Thành : Bàng Chủ 500 Hành Hiệp Lệnh
  + Quả Hoàng Kim : 5 Hành Hiệp Lệnh
  + Quả Huy Hoàng : 2 Hành Hiệp Lệnh
  + BOSS Hoàn Kim : Rơi 50 Hành Hiệp Lệnh
  ... Nhiều Nhiều Nữa

  Và đây là 1 vài hình ảnh giới thiệu sever :
  1. PK


  19h 21/2 TUYETDINHVOLAM.COM Open máy chủ TƯƠNG DƯƠNG - Phiên bản : Tình Nghĩa Giang
  19h 21/2 TUYETDINHVOLAM.COM Open máy chủ TƯƠNG DƯƠNG - Phiên bản : Tình Nghĩa Giang
  19h 21/2 TUYETDINHVOLAM.COM Open máy chủ TƯƠNG DƯƠNG - Phiên bản : Tình Nghĩa Giang
  19h 21/2 TUYETDINHVOLAM.COM Open máy chủ TƯƠNG DƯƠNG - Phiên bản : Tình Nghĩa Giang
  19h 21/2 TUYETDINHVOLAM.COM Open máy chủ TƯƠNG DƯƠNG - Phiên bản : Tình Nghĩa Giang
  2. Rao phật phẩm kênh chat


  3. Hệ thống boss phong phú và đa dạng


  19h 21/2 TUYETDINHVOLAM.COM Open máy chủ TƯƠNG DƯƠNG - Phiên bản : Tình Nghĩa Giang
  19h 21/2 TUYETDINHVOLAM.COM Open máy chủ TƯƠNG DƯƠNG - Phiên bản : Tình Nghĩa Giang
  4. Chức năng bán hàng hoàn thiện, thu thuế rõ ràng, có thể ủy thác để bày bán.


  19h 21/2 TUYETDINHVOLAM.COM Open máy chủ TƯƠNG DƯƠNG - Phiên bản : Tình Nghĩa Giang
  5. Hệ Thống Bang Hội.


  19h 21/2 TUYETDINHVOLAM.COM Open máy chủ TƯƠNG DƯƠNG - Phiên bản : Tình Nghĩa Giang

 3. #3
  Tham gia ngày
  Dec 2015
  Bài gửi
  463

  HIỆN ĐANG MỞ TEST NGÀY .


  19h 21/2/2106 Khai mở Máy Chủ : TƯƠNG DƯƠNG
  Server Không Đua TOp. Nhằm câng Bằng Người chơi. Vào Là Chơi.
  Hỗ Trợ Tân Thủ :
  - Nhận ngay Level 100
  - Nhận Full BK 90 MAX
  - 01 Thần Hành Phù (15 ngày)
  - 01 Thổ Địa Phù (15 ngày)
  - 1 Set HKMP 5 Ngày+ 1 ngựa Chiếu Dạ Vĩnh Viễn
  - Nhận máu Free đến LV 180

  Nhận Thưởng Thăng Cấp :
  + 100 : Sét HKMP
  + 120 : 1 Bộ Huyền Viên + 120 MAX
  + 140 : Bôn Tiêu Vình Viễn
  + 160 : 1 Phi Phong 5 + 150 MAX
  + 180 : 2 Tử Mãng Lệnh

  - Trang chủ : http://TUYETDINHVOLAM.COM
  - Đăng ký : http://TUYETDINHVOLAM.COM/DANGY
  - Tải Game : http://TUYETDINHVOLAM.COM/TAIGAME

 4. #4
  Tham gia ngày
  Dec 2015
  Bài gửi
  463

  19h 21/2/2106 Khai mở Máy Chủ : TƯƠNG DƯƠNG
  Server Không Đua TOp. Nhằm câng Bằng Người chơi. Vào Là Chơi.
  Hỗ Trợ Tân Thủ :
  - Nhận ngay Level 100
  - Nhận Full BK 90 MAX
  - 01 Thần Hành Phù (15 ngày)
  - 01 Thổ Địa Phù (15 ngày)
  - 1 Set HKMP 5 Ngày+ 1 ngựa Chiếu Dạ Vĩnh Viễn
  - Nhận máu Free đến LV 180

  Nhận Thưởng Thăng Cấp :
  + 100 : Sét HKMP
  + 120 : 1 Bộ Huyền Viên + 120 MAX
  + 140 : Bôn Tiêu Vình Viễn
  + 160 : 1 Phi Phong 5 + 150 MAX
  + 180 : 2 Tử Mãng Lệnh

 5. #5
  Tham gia ngày
  Dec 2015
  Bài gửi
  463

  19h 21/2/2106 Khai mở Máy Chủ : TƯƠNG DƯƠNG
  Server Không Đua TOp. Nhằm câng Bằng Người chơi. Vào Là Chơi.
  Hỗ Trợ Tân Thủ :
  - Nhận ngay Level 100
  - Nhận Full BK 90 MAX
  - 01 Thần Hành Phù (15 ngày)
  - 01 Thổ Địa Phù (15 ngày)
  - 1 Set HKMP 5 Ngày+ 1 ngựa Chiếu Dạ Vĩnh Viễn
  - Nhận máu Free đến LV 180

  Nhận Thưởng Thăng Cấp :
  + 100 : Sét HKMP
  + 120 : 1 Bộ Huyền Viên + 120 MAX
  + 140 : Bôn Tiêu Vình Viễn
  + 160 : 1 Phi Phong 5 + 150 MAX
  + 180 : 2 Tử Mãng Lệnh

 6. #6
  Tham gia ngày
  Dec 2015
  Bài gửi
  463

  19h 21/2 TUYETDINHVOLAM.COM Open máy chủ TƯƠNG DƯƠNG - Phiên bản : Tình Nghĩa Giang Hồ


  HIỆN ĐANG MỞ TEST NGÀY .


  19h 21/2/2106 Khai mở Máy Chủ : TƯƠNG DƯƠNG
  Server Không Đua TOp. Nhằm câng Bằng Người chơi. Vào Là Chơi.
  Hỗ Trợ Tân Thủ :
  - Nhận ngay Level 100
  - Nhận Full BK 90 MAX
  - 01 Thần Hành Phù (15 ngày)
  - 01 Thổ Địa Phù (15 ngày)
  - 1 Set HKMP 5 Ngày+ 1 ngựa Chiếu Dạ Vĩnh Viễn
  - Nhận máu Free đến LV 180

  Nhận Thưởng Thăng Cấp :
  + 100 : Sét HKMP
  + 120 : 1 Bộ Huyền Viên + 120 MAX
  + 140 : Bôn Tiêu Vình Viễn
  + 160 : 1 Phi Phong 5 + 150 MAX
  + 180 : 2 Tử Mãng Lệnh

  - Trang chủ : Võ Lâm Truyền Kỳ | Võ lâm private miễn phí tất cả | Mang đến sân chơi lành mạnh, công bằng, vui vẻ
  - Đăng ký : http://TUYETDINHVOLAM.COM/DANGY
  - Tải Game : Võ Lâm Truyền Kỳ

  Hoạt động kiếm Hành Hiệp Lệnh :
  + Dã Tẩu :
  - 10 Nhiệm vụ : 10 Hành Hiệp Lệnh
  - 20 Nhiệm vụ : 15 Hành Hiệp Lệnh
  - 30 Nhiệm vụ : 20 Hành Hiệp Lệnh
  - 40 Nhiệm vụ : 25 Hành Hiệp Lệnh
  Tổng : 70 Hành Hiệp Lệnh
  + Sát Thủ :
  - 1 con 3 Hành Hiệp Lệnh
  Tổng 8 con : 8*3 = 24Hành Hiệp Lệnh
  + Tí Sứ :
  - 1 lần 3 Hành Hiệp Lệnh
  TỔng 8 lần : 8*3 = 24 Hành Hiệp Lệnh
  + Vận Tiêu : 10 Hành Hiệp Lệnh
  Tồng 3 lần : 3*10 = 30Hành Hiệp Lệnh
  + Hộp lễ vật vượt ải : 10Hành Hiệp Lệnh
  + Bảo rương thủy tặc : 5 Hành Hiệp Lệnh
  + BOSS thủy Tặc : 10 Hành Hiệp Lệnh
  + Tống Kim : 5k điêm 10 Hành Hiệp Lệnh
  + Bảo rương Kiếm Gia 10Hành Hiệp Lệnh
  + Công Thành : Bàng Chủ 500 Hành Hiệp Lệnh
  + Quả Hoàng Kim : 5 Hành Hiệp Lệnh
  + Quả Huy Hoàng : 2 Hành Hiệp Lệnh
  + BOSS Hoàn Kim : Rơi 50 Hành Hiệp Lệnh
  ... Nhiều Nhiều Nữa
  Và đây là 1 vài hình ảnh giới thiệu sever :
  1. PK


  19h 21/2 TUYETDINHVOLAM.COM Open máy chủ TƯƠNG DƯƠNG - Phiên bản : Tình Nghĩa Giang
  19h 21/2 TUYETDINHVOLAM.COM Open máy chủ TƯƠNG DƯƠNG - Phiên bản : Tình Nghĩa Giang
  19h 21/2 TUYETDINHVOLAM.COM Open máy chủ TƯƠNG DƯƠNG - Phiên bản : Tình Nghĩa Giang
  19h 21/2 TUYETDINHVOLAM.COM Open máy chủ TƯƠNG DƯƠNG - Phiên bản : Tình Nghĩa Giang
  19h 21/2 TUYETDINHVOLAM.COM Open máy chủ TƯƠNG DƯƠNG - Phiên bản : Tình Nghĩa Giang
  2. Rao phật phẩm kênh chat


  3. Hệ thống boss phong phú và đa dạng


  19h 21/2 TUYETDINHVOLAM.COM Open máy chủ TƯƠNG DƯƠNG - Phiên bản : Tình Nghĩa Giang
  19h 21/2 TUYETDINHVOLAM.COM Open máy chủ TƯƠNG DƯƠNG - Phiên bản : Tình Nghĩa Giang
  4. Chức năng bán hàng hoàn thiện, thu thuế rõ ràng, có thể ủy thác để bày bán.


  19h 21/2 TUYETDINHVOLAM.COM Open máy chủ TƯƠNG DƯƠNG - Phiên bản : Tình Nghĩa Giang
  5. Hệ Thống Bang Hội.


  19h 21/2 TUYETDINHVOLAM.COM Open máy chủ TƯƠNG DƯƠNG - Phiên bản : Tình Nghĩa Giang

 7. #7
  Tham gia ngày
  Dec 2015
  Bài gửi
  463

  19h 21/2/2106 Khai mở Máy Chủ : TƯƠNG DƯƠNG
  Server Không Đua TOp. Nhằm câng Bằng Người chơi. Vào Là Chơi.
  Hỗ Trợ Tân Thủ :
  - Nhận ngay Level 100
  - Nhận Full BK 90 MAX
  - 01 Thần Hành Phù (15 ngày)
  - 01 Thổ Địa Phù (15 ngày)
  - 1 Set HKMP 5 Ngày+ 1 ngựa Chiếu Dạ Vĩnh Viễn
  - Nhận máu Free đến LV 180

  Nhận Thưởng Thăng Cấp :
  + 100 : Sét HKMP
  + 120 : 1 Bộ Huyền Viên + 120 MAX
  + 140 : Bôn Tiêu Vình Viễn

 8. #8
  Tham gia ngày
  Dec 2015
  Bài gửi
  463

  19h 21/2 TUYETDINHVOLAM.COM Open máy chủ TƯƠNG DƯƠNG - Phiên bản : Tình Nghĩa Giang Hồ


  HIỆN ĐANG MỞ TEST NGÀY .


  19h 21/2/2106 Khai mở Máy Chủ : TƯƠNG DƯƠNG
  Server Không Đua TOp. Nhằm câng Bằng Người chơi. Vào Là Chơi.
  Hỗ Trợ Tân Thủ :
  - Nhận ngay Level 100
  - Nhận Full BK 90 MAX
  - 01 Thần Hành Phù (15 ngày)
  - 01 Thổ Địa Phù (15 ngày)
  - 1 Set HKMP 5 Ngày+ 1 ngựa Chiếu Dạ Vĩnh Viễn
  - Nhận máu Free đến LV 180

 9. #9
  Tham gia ngày
  Dec 2015
  Bài gửi
  463

  19h 21/2 TUYETDINHVOLAM.COM Open máy chủ TƯƠNG DƯƠNG - Phiên bản : Tình Nghĩa Giang Hồ


  HIỆN ĐANG MỞ TEST NGÀY .


  19h 21/2/2106 Khai mở Máy Chủ : TƯƠNG DƯƠNG
  Server Không Đua TOp. Nhằm câng Bằng Người chơi. Vào Là Chơi.
  Hỗ Trợ Tân Thủ :
  - Nhận ngay Level 100
  - Nhận Full BK 90 MAX
  - 01 Thần Hành Phù (15 ngày)
  - 01 Thổ Địa Phù (15 ngày)
  - 1 Set HKMP 5 Ngày+ 1 ngựa Chiếu Dạ Vĩnh Viễn
  - Nhận máu Free đến LV 180

Liên hệ quảng cáo Y!m: pmqc | E-mail: top1phim@gmail.com
[X] Tắt Quảng Cáo
Tắt Quảng Cáo [X]