Thông báo kế hoạch ra game 10h20 ngày 20/02/2016


1. Khai mở S20 Huyền Ảnh Truyền Kỳ
Trang chủ: http://ha.kenhgamevn.com/
Đăng ký: http://ha.kenhgamevn.com/teaserqc
Chi tiết: http://ha.kenhgamevn.com/noi-dung/chi-tiet.php?id=173


2. Reset S9 - Ảnh đao - Mở free 9.999.999 KNB
Trang chủ: http://ad.kenhgamevn.com/
Đăng ký: http://ad.kenhgamevn.com/teaserqc
Chi tiết: http://ad.kenhgamevn.com/noi-dung/chi-tiet.php?id=132


3. Reset Máy chủ S9 - Nguyện Long mở Free 9.999.999
Trang chủ: http://nl.kenhgamevn.com/
Đăng ký: http://nl.kenhgamevn.com/teaserqc
Chi tiết: http://nl.kenhgamevn.com/noi-dung/chi-tiet.php?id=141


4. KenhGameVN Chính thức khai mở Giang Hồ Vấn Kiếm 2016
Trang chủ: http://vk.kenhgamevn.com/
Đăng ký: http://vk.kenhgamevn.com/teaserqc
Chi tiết: http://vk.kenhgamevn.com/noi-dung/chi-tiet.php?id=143


5. 10h20 ngày 20/02 Khai mở Máy chủ S2 - Vấn Tiên
Trang chủ: http://vt.kenhgamevn.com/
Đăng ký: http://vt.kenhgamevn.com/teaserqc
Chi tiết: http://vt.kenhgamevn.com/noi-dung/chi-tiet.php?id=88


6. KenhGameVN Chính thức khai mở Thủy Hử Truyên 2016 Free FULL GM
Trang chủ: http://th.kenhgamevn.com/
Đăng ký: http://th.kenhgamevn.com/teaserqc
Chi tiết: http://th.kenhgamevn.com/noi-dung/chi-tiet.php?id=143