Trang Chủ: http://volamthienha.com

Hình ảnh member vào chờ đợi ra mắt máy chủ Lăng Vân open 13h15 ngày hôm nay vào ngay nào !!!

[Hình Ảnh]15 phút nữa OPEN máy chủ, mọi người vào chờ đợi RẤT ĐÔNG

[Hình Ảnh]15 phút nữa OPEN máy chủ, mọi người vào chờ đợi RẤT ĐÔNG