[KT.2016.NgaoKiem] S4 Tuyết Sơn,Open: 10h00 - 24/02 Phiên Bản Fire Cày 99%
[KT.2016.NgaoKiem] S4 Tuyết Sơn,Open: 10h00 - 24/02 Phiên Bản Fire Cày 99%
BQT Kiếm Thế
Ngạo Kiếm xin phép giới thiệu tới đến toàn thể anh em yêu thích kiếm thế Privater, một phiên bản kiếm thế free mang tính Cày cuốc, Phó bản đa dạng dễ hiểu tính chất đồng đội bình đẳng, Trang bị opt ngũ hành chuẩn các phái, không chân nguyên thánh linh, PK cực chất không dame ảo lỗi skill kỹ năng, hệ thống danh vọng long hồn, hoạt động full tính năng, phiên bản 12 phái 2.6, lên đồ từ từ phối hợp người cày cuốc và nạp ổn định.
Ngạo Kiếm sẽ đêm lại sân chơi ổn định lâu dài, luôn tổ chức các hoạt động liên đấu, cổng thành đại chiến, cấp nhật tinh năng mới, phó bản luôn cấp nhật thường xuyên, tạo cho bạn cảm thấy mới mẽ trong mọi hoạt động tính năng của game.
Máy Chủ 4: Tuyết Sơn
Open Lúc: 10h00 Ngày 24/02/2016
Web game : Click Vào Đây
Tải Game : Click Vào Đây
Đăng Ký : Click Vào Đây
Fanpage : Click Vào Đây
Yahoo : hotro_adngaokiem
Giftcode Chung : ngaokiem2015

I: Thông Tin Game Sever

[KT.2016.NgaoKiem] S4 Tuyết Sơn,Open: 10h00 - 24/02 Phiên Bản Fire Cày 99%

II: Hoạt Động Event Chuc Mung Nam Moi - Noel

[KT.2016.NgaoKiem] S4 Tuyết Sơn,Open: 10h00 - 24/02 Phiên Bản Fire Cày 99%
[KT.2016.NgaoKiem] S4 Tuyết Sơn,Open: 10h00 - 24/02 Phiên Bản Fire Cày 99%
[KT.2016.NgaoKiem] S4 Tuyết Sơn,Open: 10h00 - 24/02 Phiên Bản Fire Cày 99%

III: Thong Tin Trang Bị Ingame

[KT.2016.NgaoKiem] S4 Tuyết Sơn,Open: 10h00 - 24/02 Phiên Bản Fire Cày 99%

IV: Hoạt Động BigBoss - Phó Bản - Nhiệm Vụ

[KT.2016.NgaoKiem] S4 Tuyết Sơn,Open: 10h00 - 24/02 Phiên Bản Fire Cày 99%
[KT.2016.NgaoKiem] S4 Tuyết Sơn,Open: 10h00 - 24/02 Phiên Bản Fire Cày 99%
[KT.2016.NgaoKiem] S4 Tuyết Sơn,Open: 10h00 - 24/02 Phiên Bản Fire Cày 99%