http://103.9.156.211/index.php?tid=B...xVOlM2WGtSb1U3Các hoạt động đầy đủ, giải thưởng phong phú. Phần thưởng exp top hoạt động x100, danh vọng x10, rương ngọc lv6>8
Vàng kiếm dễ dàng ko cần nạp thẻ, rương chiến trường mở ra vàng tỉ lệ 100%, phần thưởng vàng trong phó bản x10
Kinh nghiệm nhiệm vụ ngày x50, kinh nghiệm quốc chiến x50, quốc chiến thưởng rương ngọc lv7
Quà Vip cực hot, quà vip mỗi ngày x100 + lính mỗi ngày
26 Loại binh chủng có thể mua tự do
100% Tướng + item có thể kiếm được thông qua cày kéo mà ko cần nạp thẻ