16h30 ngày 24/02 -Máy Chủ Huyền Thiên 10 - Nạp 10.000 = 1.500.000 KNB

Trang chủ : http://huyenthien.net

Open Máy chủ Huyền Thiên 10 vào 16h30 ngày 24/02

Giá trị thẻ nạp cực rẻ :

10.000 VNĐ = 1.500.000 KNB

20.000 VNĐ = 3.000.000 KNB

100.000VNĐ = 15.000.000 KNB

Đua top lực chiến từ 24/02 đến hết 18h00 ngày 01/03/2016

Hạng 1 : 30.000.000 KNB

Hạng 2 : 20.000.000 KNB

Hạng 3 : 10.000.000 KNB