Trang Chủ: http://nhatkiemvosong.com
Nhanh tay đăng ký nhận KNB nào

*Thời gian: 10/08/2014
- Tặng 50% giá trị cho mọi thẻ nạp vào game.
- Tặng 2.000,000 KNB dành cho nhân vật mở tầng 10 Hàng Long Điện.
- Tặng 2.000,000 KNB dành cho top 5 nhân vật tỷ võ lôi đài.
- Tặng 2.000,000 KNB dành cho 5 người chơi đứng đầu trong top tiền đồng.
- Tặng 2.000,000 KNB dành cho nhân vật nâng max kỵ chiến.
*Hỗ trợ tân thủ:

- Bộ đồ cam [Truyền Thuyết] 40

- 1 Pet Cam [Hàng Long]

- 200x[ Tọa kỵ luyện thú đan]

- 5.000.000 Đồng

- 5000 Phiếu

- 1x[20 bội EXP đan]

- Làm nhiệm vụ lên cấp 40 nhanh chóng ( 1 phút )

- Có map train EXP và KNB


* Hoạt động hàng ngày


- Đấu trường

- Chiếng trường

- Bang chiến

- Lăng tự

- Săn boss


*HOT - nội dung spam, lừa đảo, link virus,Đặc biệt

Khai mở chức năng đổi tên nhân vật
[DKVS2-NhatKiemVoSong.Com]Khai mở sever Nhất Kiếm 10/08, Free, Tặng đồ, Hỗ trợ cày cu

* Hỗ trợ 24/24:

- Admin chỉ dùng duy nhất 1 yahoo: nhatkiemvosong_hotro@yahoo.com.vn

---------- Post added at 07:57 AM ---------- Previous post was at 02:12 AM ----------

12333333333333333333333333333333333333333333333333 3333333

---------- Post added at 10:19 PM ---------- Previous post was at 07:57 AM ----------

Quote Nguyên văn bởi iload9x Xem bài viết
Trang Chủ: http://nhatkiemvosong.com
Nhanh tay đăng ký nhận KNB nào

*Thời gian: 10/08/2014
- Tặng 50% giá trị cho mọi thẻ nạp vào game.
- Tặng 2.000,000 KNB dành cho nhân vật mở tầng 10 Hàng Long Điện.
- Tặng 2.000,000 KNB dành cho top 5 nhân vật tỷ võ lôi đài.
- Tặng 2.000,000 KNB dành cho 5 người chơi đứng đầu trong top tiền đồng.
- Tặng 2.000,000 KNB dành cho nhân vật nâng max kỵ chiến.
*Hỗ trợ tân thủ:

- Bộ đồ cam [Truyền Thuyết] 40

- 1 Pet Cam [Hàng Long]

- 200x[ Tọa kỵ luyện thú đan]

- 5.000.000 Đồng

- 5000 Phiếu

- 1x[20 bội EXP đan]

- Làm nhiệm vụ lên cấp 40 nhanh chóng ( 1 phút )

- Có map train EXP và KNB


* Hoạt động hàng ngày


- Đấu trường

- Chiếng trường

- Bang chiến

- Lăng tự

- Săn boss


*HOT - nội dung spam, lừa đảo, link virus,Đặc biệt

Khai mở chức năng đổi tên nhân vật
[DKVS2-NhatKiemVoSong.Com]Khai mở sever Nhất Kiếm 10/08, Free, Tặng đồ, Hỗ trợ cày cu

* Hỗ trợ 24/24:

- Admin chỉ dùng duy nhất 1 yahoo: nhatkiemvosong_hotro@yahoo.com.vn

---------- Post added at 07:57 AM ---------- Previous post was at 02:12 AM ----------

12333333333333333333333333333333333333333333333333 3333333
21333333333333333333333333333333333333

---------- Post added 08-11-2014 at 09:19 AM ---------- Previous post was 08-10-2014 at 10:19 PM ----------

Quote Nguyên văn bởi iload9x Xem bài viết
Trang Chủ: http://nhatkiemvosong.com
Nhanh tay đăng ký nhận KNB nào

*Thời gian: 10/08/2014
- Tặng 50% giá trị cho mọi thẻ nạp vào game.
- Tặng 2.000,000 KNB dành cho nhân vật mở tầng 10 Hàng Long Điện.
- Tặng 2.000,000 KNB dành cho top 5 nhân vật tỷ võ lôi đài.
- Tặng 2.000,000 KNB dành cho 5 người chơi đứng đầu trong top tiền đồng.
- Tặng 2.000,000 KNB dành cho nhân vật nâng max kỵ chiến.
*Hỗ trợ tân thủ:

- Bộ đồ cam [Truyền Thuyết] 40

- 1 Pet Cam [Hàng Long]

- 200x[ Tọa kỵ luyện thú đan]

- 5.000.000 Đồng

- 5000 Phiếu

- 1x[20 bội EXP đan]

- Làm nhiệm vụ lên cấp 40 nhanh chóng ( 1 phút )

- Có map train EXP và KNB


* Hoạt động hàng ngày


- Đấu trường

- Chiếng trường

- Bang chiến

- Lăng tự

- Săn boss


*HOT - nội dung spam, lừa đảo, link virus,Đặc biệt

Khai mở chức năng đổi tên nhân vật
[DKVS2-NhatKiemVoSong.Com]Khai mở sever Nhất Kiếm 10/08, Free, Tặng đồ, Hỗ trợ cày cu

* Hỗ trợ 24/24:

- Admin chỉ dùng duy nhất 1 yahoo: nhatkiemvosong_hotro@yahoo.com.vn

---------- Post added at 07:57 AM ---------- Previous post was at 02:12 AM ----------

12333333333333333333333333333333333333333333333333 3333333

---------- Post added at 10:19 PM ---------- Previous post was at 07:57 AM ----------21333333333333333333333333333333333333
12312312312312312312312312312312312312312312312312 3123123123123123123123123123123

---------- Post added at 03:17 PM ---------- Previous post was at 09:19 AM ----------

Quote Nguyên văn bởi iload9x Xem bài viết
Trang Chủ: http://nhatkiemvosong.com
Nhanh tay đăng ký nhận KNB nào

*Thời gian: 10/08/2014
- Tặng 50% giá trị cho mọi thẻ nạp vào game.
- Tặng 2.000,000 KNB dành cho nhân vật mở tầng 10 Hàng Long Điện.
- Tặng 2.000,000 KNB dành cho top 5 nhân vật tỷ võ lôi đài.
- Tặng 2.000,000 KNB dành cho 5 người chơi đứng đầu trong top tiền đồng.
- Tặng 2.000,000 KNB dành cho nhân vật nâng max kỵ chiến.
*Hỗ trợ tân thủ:

- Bộ đồ cam [Truyền Thuyết] 40

- 1 Pet Cam [Hàng Long]

- 200x[ Tọa kỵ luyện thú đan]

- 5.000.000 Đồng

- 5000 Phiếu

- 1x[20 bội EXP đan]

- Làm nhiệm vụ lên cấp 40 nhanh chóng ( 1 phút )

- Có map train EXP và KNB


* Hoạt động hàng ngày


- Đấu trường

- Chiếng trường

- Bang chiến

- Lăng tự

- Săn boss


*HOT - nội dung spam, lừa đảo, link virus,Đặc biệt

Khai mở chức năng đổi tên nhân vật
[DKVS2-NhatKiemVoSong.Com]Khai mở sever Nhất Kiếm 10/08, Free, Tặng đồ, Hỗ trợ cày cu

* Hỗ trợ 24/24:

- Admin chỉ dùng duy nhất 1 yahoo: nhatkiemvosong_hotro@yahoo.com.vn

---------- Post added at 07:57 AM ---------- Previous post was at 02:12 AM ----------

12333333333333333333333333333333333333333333333333 3333333

---------- Post added at 10:19 PM ---------- Previous post was at 07:57 AM ----------21333333333333333333333333333333333333

---------- Post added 08-11-2014 at 09:19 AM ---------- Previous post was 08-10-2014 at 10:19 PM ----------

12312312312312312312312312312312312312312312312312 3123123123123123123123123123123
123333333333333333333

---------- Post added 08-12-2014 at 07:49 AM ---------- Previous post was 08-11-2014 at 03:17 PM ----------

Quote Nguyên văn bởi iload9x Xem bài viết
Trang Chủ: http://nhatkiemvosong.com
Nhanh tay đăng ký nhận KNB nào

*Thời gian: 10/08/2014
- Tặng 50% giá trị cho mọi thẻ nạp vào game.
- Tặng 2.000,000 KNB dành cho nhân vật mở tầng 10 Hàng Long Điện.
- Tặng 2.000,000 KNB dành cho top 5 nhân vật tỷ võ lôi đài.
- Tặng 2.000,000 KNB dành cho 5 người chơi đứng đầu trong top tiền đồng.
- Tặng 2.000,000 KNB dành cho nhân vật nâng max kỵ chiến.
*Hỗ trợ tân thủ:

- Bộ đồ cam [Truyền Thuyết] 40

- 1 Pet Cam [Hàng Long]

- 200x[ Tọa kỵ luyện thú đan]

- 5.000.000 Đồng

- 5000 Phiếu

- 1x[20 bội EXP đan]

- Làm nhiệm vụ lên cấp 40 nhanh chóng ( 1 phút )

- Có map train EXP và KNB


* Hoạt động hàng ngày


- Đấu trường

- Chiếng trường

- Bang chiến

- Lăng tự

- Săn boss


*HOT - nội dung spam, lừa đảo, link virus,Đặc biệt

Khai mở chức năng đổi tên nhân vật
[DKVS2-NhatKiemVoSong.Com]Khai mở sever Nhất Kiếm 10/08, Free, Tặng đồ, Hỗ trợ cày cu

* Hỗ trợ 24/24:

- Admin chỉ dùng duy nhất 1 yahoo: nhatkiemvosong_hotro@yahoo.com.vn

---------- Post added at 07:57 AM ---------- Previous post was at 02:12 AM ----------

12333333333333333333333333333333333333333333333333 3333333

---------- Post added at 10:19 PM ---------- Previous post was at 07:57 AM ----------21333333333333333333333333333333333333

---------- Post added 08-11-2014 at 09:19 AM ---------- Previous post was 08-10-2014 at 10:19 PM ----------

12312312312312312312312312312312312312312312312312 3123123123123123123123123123123

---------- Post added at 03:17 PM ---------- Previous post was at 09:19 AM ----------

123333333333333333333
87777777777777777777777777777777777777777

---------- Post added at 04:46 PM ---------- Previous post was at 07:49 AM ----------

2133333333333333333333333333333333333333333333333