Mu Season 8 - Ex803 Unique
SEVER KHÔNG WEBSHOP :
(
Là Không Mở WS luôn , Không bán B , S , C , Lông Vũ ..vvv) - KHÔNG ITEM FULL


ĐẢM BẢO SERVER HOẠT ĐỘNG 24/24Máy Chủ : Đế Vương
1 Mu Zen Hiếm + No WebShop + Antihack ICM => Open 13h 10/8/2014
ALPHA TEST: 14h00' - 06/8/2014
INFORMATION
1 Mu Zen Hiếm + No WebShop + Antihack ICM => Open 13h 10/8/2014.Trang Chủ : http://muvnn.vn - muvnn.vn1 Mu Zen Hiếm + No WebShop + Antihack ICM => Open 13h 10/8/2014

1 Mu Zen Hiếm + No WebShop + Antihack ICM => Open 13h 10/8/2014Tài Khoản : http://taikhoan.muvnn.vn
- taikhoan.
muvnn.vn1 Mu Zen Hiếm + No WebShop + Antihack ICM => Open 13h 10/8/2014
1 Mu Zen Hiếm + No WebShop + Antihack ICM => Open 13h 10/8/2014Diễn Đàn : http://diendan.muvnn.vn
- diendan.
muvnn.vn1 Mu Zen Hiếm + No WebShop + Antihack ICM => Open 13h 10/8/2014

1 Mu Zen Hiếm + No WebShop + Antihack ICM => Open 13h 10/8/2014Facebook: http://facebook.com/MUVNN.VN - facebook.com/MuVnn.Vn1 Mu Zen Hiếm + No WebShop + Antihack ICM => Open 13h 10/8/2014
1 Mu Zen Hiếm + No WebShop + Antihack ICM => Open 13h 10/8/2014Phiên Bản : Season 8 Ex803 1 Mu Zen Hiếm + No WebShop + Antihack ICM => Open 13h 10/8/2014
1 Mu Zen Hiếm + No WebShop + Antihack ICM => Open 13h 10/8/2014Exp : 200x (Alpha Test), 130x (Open Beta) 1 Mu Zen Hiếm + No WebShop + Antihack ICM => Open 13h 10/8/2014

1 Mu Zen Hiếm + No WebShop + Antihack ICM => Open 13h 10/8/2014Drop : 50% (Alpha Test), 20% (Open Beta)1 Mu Zen Hiếm + No WebShop + Antihack ICM => Open 13h 10/8/2014

1 Mu Zen Hiếm + No WebShop + Antihack ICM => Open 13h 10/8/2014Đường truyền : 1 Gbps1 Mu Zen Hiếm + No WebShop + Antihack ICM => Open 13h 10/8/2014

1 Mu Zen Hiếm + No WebShop + Antihack ICM => Open 13h 10/8/2014Data Center : Việt Nam1 Mu Zen Hiếm + No WebShop + Antihack ICM => Open 13h 10/8/2014

1 Mu Zen Hiếm + No WebShop + Antihack ICM => Open 13h 10/8/2014Anti Hack :
ICM PRO1 Mu Zen Hiếm + No WebShop + Antihack ICM => Open 13h 10/8/2014
Đặc biệt : Khi đăng ký tài khoản phiên bản Anphatest bạn có :


  1. 2 tỷ zen.
  2. 65.000 Point
  3. Item ép đồ bán Shop.
  4. Đồ Full bán shop
  5. Thử nghiệm hệ thống mới.
  6. Test Dame các nhân vật để chọn class phù hợp với bản thân để tham gia Open chính thức.Lưu ý : Sau khi Open chính thức các nhân vật ở phiên bản thử nghiệm sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn để phục vụ phiên bản chính thức.

1 Mu Zen Hiếm + No WebShop + Antihack ICM => Open 13h 10/8/2014Câu hỏi : Vì sao bạn phải tham gia phiên bản thử nghiệm?
Trả lời : Đây là phiên bản mới vì 1 số bạn sẽ bỡ ngỡ với các tính năng mới. Chúng tôi mở phiên bản thử nghiệm Anphatest nhằm giúp các bạn tìm hiểu tính năng mới..Và 1 số tính năng đang trong quá trình hoàn thiện hơn hay bug lỗi game để chúng tôi kịp thời Fix
Cũng như các bạn đã được thử nghiệm qua từ 1 số Mu Pri hay FPT hay GameThu cũng khuyến khích tham gia để tìm hiểu kỹ hơn sự phân bố của chúng tôi.
1 Mu Zen Hiếm + No WebShop + Antihack ICM => Open 13h 10/8/2014Video 1 Event Đào ngọc
Các Event khác sẽ được cập nhập Video sau!
Thay mặt BQT
Thân


---------- Post added at 07:11 AM ---------- Previous post was at 06:57 AM ----------

upppppppppppppppppppppppppppppppppp