Thông tin chi tiết

Trang chủ: http://game987.com


Alpha Test từ ngày 20-02 đến ngày 27-02 .
Sau khi kết thúc giai đoạn Alpha Test và tiếp thu ý kiến của người chơi để khắc phục số lỗi còn sót lại trong game. Chúng tôi sẽ tiến hành xóa toàn bộ dự liệu phiên bản thử nghiệm và đi vào hoạt động chính thức có thu phí !


Trong giai đoạn Alpha Test sẽ cho nhận thêm 10.000 Tiền Xu với giá trị quy đổi 1 tiền xu bằng 1 vạn đồng không khóa tại NPC sứ giả hoạt động và tặng lên cấp 150 để quý bằng hữu có thể sử dụng kỹ năng cấp 150.

Vật phẩm Quan hàm - Quan ấn. Ấn hoàng kim. Phi Phong Hoàng Kim chỉ bán trong giai đoạn Alpha Test để phục vụ quý vị bằng hữu được thử nghiệm game dễ dàng hơn !


Hỗ Trợ Tân Thủ
Nhận hỗ trợ tại Túi Tân Thủ
[Kiếm Thế 987] Alpha Test từ ngày 20-02 đến ngày 27-02 !


Hệ Thống Nhận Thưởng Hàng Ngày
Nhân vật thường
[Kiếm Thế 987] Alpha Test từ ngày 20-02 đến ngày 27-02 !


Nhân vật VIP
[Kiếm Thế 987] Alpha Test từ ngày 20-02 đến ngày 27-02 !Hệ Thống Nhận Thưởng Thăng Cấp
Nhận tại Cổ Thiên Lạc
[Kiếm Thế 987] Alpha Test từ ngày 20-02 đến ngày 27-02 !


Tống Kim
Top 1: 10 Bảo Hạp Hồn + 3 Cuốc + 5 Rương Trang Bị Pet + 5 Tiền Xu
Top 2: 9 Bảo Hạp Hồn + 2 Cuốc + 3 Rương Trang Bị Pet + 3 Tiền Xu
Top 3: 8 Bảo Hạp Hồn + 1 Cuốc + 2 Rương Trang Bị Pet + 2 Tiền Xu
Top 4 trở đi: 5 Bảo Hạp Hồn + 1 Cuốc + 1 Rương Trang Bị Pet
Chú Ý :Tham Gia Tống Kim đạt 3.000 Điểm nhận 1 Rương Trang Bị Pet (Mở ra vật phẩm không khóa)


Bạch Hổ Đường
Qua mỗi ải Bạch Hổ Đường nhận :
20.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
1 Túi Phúc Hoàng Kim
5 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn
10 Thánh Linh Bảo Hạp Hồn
1 Cuốc
1 Gậy Đập Bóng (Thường)


:gtlol: