Alpha TEST [Thiên Long Phồn Vinh] - Phồn Vinh Thiên Long
PK Tự Do
Đẳng cấp là mãi mãi


Alpha TEST [Thiên Long Phồn Vinh] - Nhiều tính năng hấp dẫn mới nhất, Mọi thứ có thể


[Thông tin]

Trang chủ: http://tlphonvinh.net/
Forum: http://forum.tlphonvinh.net/
Download: http://tlphonvinh.net/Download/
Đăng ký: http://pay.tlphonvinh.net/?route=register
Fanpage: http://fanpage.tlphonvinh.net/

Thể loại: Chuyển Sinh
Kinh nghiệm trong giai đoạn TEST: x600
Drop: 5.0
Hỗ trợ GAME:

hotro.tlphonvinh1
hotro.tlphonvinh2
hotro.tlphonvinh3
Hỗ trợ nạp thẻ: napthe.tlphonvinh

[Thời gian]

Alpha TEST vào lúc 13h00' ngày 10/08/2014
OPEN BETA vào lúc 13h00' ngày 13/08/2014
Bảo trì định kỳ từ 6h30' đến 7h00' mỗi ngày

[Chức năng Server]

0.Hệ thống Võ Tông Hồn thăng cấp + Học Skill
1.Xuất hiện Trùng Lâu chuẩn option cao [HOT]
2.Hệ thống thời trang, thú cưỡi, vũ khí chuẩn OPTION độc nhất trong tất cã TLBB CS hiện nay[HOT]
3.Hệ thống Long Văn
4.Hệ thống phụ bản Thập Nhị Sát Tinh
5.Hệ thống PET BOSS cực VIP [NEW]
6.Băng phách thần châm [NEW]
7.Thần Binh Hải Vực (Thần Khí cấp 4) [HOT]
8.Sữ dụng full 100 + Chiến Thần Option CAO ( có thể chế và săn) [HOT]
9.Tặng Set Tu Sĩ 18 dành cho newbie [NEW]
10.Map trian đa dạng phong phú [HOT]
11.Event diễn ra liên tục 2 tuần 1 lần [HOT]
12.99% Vật phẩm, full trong Server đều có thể săn [HOT]
14.Cập nhật nhiều phụ bản mới
15.Hàng loạt EVENT sẽ xuất hiện trong ngày open [NEW]
16.Đội ngũ hỗ trợ 24/12

[Một số hình ảnh SERVER]

Alpha TEST [Thiên Long Phồn Vinh] - Nhiều tính năng hấp dẫn mới nhất, Mọi thứ có thể
Alpha TEST [Thiên Long Phồn Vinh] - Nhiều tính năng hấp dẫn mới nhất, Mọi thứ có thể
Alpha TEST [Thiên Long Phồn Vinh] - Nhiều tính năng hấp dẫn mới nhất, Mọi thứ có thể
Alpha TEST [Thiên Long Phồn Vinh] - Nhiều tính năng hấp dẫn mới nhất, Mọi thứ có thể
Alpha TEST [Thiên Long Phồn Vinh] - Nhiều tính năng hấp dẫn mới nhất, Mọi thứ có thể
Alpha TEST [Thiên Long Phồn Vinh] - Nhiều tính năng hấp dẫn mới nhất, Mọi thứ có thể
Alpha TEST [Thiên Long Phồn Vinh] - Nhiều tính năng hấp dẫn mới nhất, Mọi thứ có thể
Alpha TEST [Thiên Long Phồn Vinh] - Nhiều tính năng hấp dẫn mới nhất, Mọi thứ có thể
Alpha TEST [Thiên Long Phồn Vinh] - Nhiều tính năng hấp dẫn mới nhất, Mọi thứ có thể
Alpha TEST [Thiên Long Phồn Vinh] - Nhiều tính năng hấp dẫn mới nhất, Mọi thứ có thể
Alpha TEST [Thiên Long Phồn Vinh] - Nhiều tính năng hấp dẫn mới nhất, Mọi thứ có thể
Alpha TEST [Thiên Long Phồn Vinh] - Nhiều tính năng hấp dẫn mới nhất, Mọi thứ có thể