14h ngày 29/02 Phong Vân H20- Khai mở máy chủ 09 - Nạp 10k = 1.500.000 KNB

Website : http://phongvanh20.com

Hoạt động đua TOP hấp dẫn :

Giá trị thẻ nạp cực rẻ :

10.000 VNĐ = 1.500.000 KNB

20.000 VNĐ = 3.000.000 KNB

100.000VNĐ = 15.000.000 KNB

Đua top lực chiến từ 14h ngày 29/02 đến hết 15h ngày 06/03/2016

Hạng 1 : 30.000.000 KNB

Hạng 2 : 20.000.000 KNB

Hạng 3 : 10.000.000 KNB